[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2011
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Mareček, David Popel, Martin Ramasamy, Loganathan Štěpánek, Jan Zeman, Daniel Žabokrtský, Zdeněk Hajič, Jan
Title HamleDT - HArmonized Multi-LanguagE Dependency Treebank
Czech title HamleDT - normalizovaný mnohojazyčný závislostní korpus
Institution Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK
Note DZ: po dohodě s JH (13.1.2012) rozhazuju software mezi aplikované projekty, proto ke grantům přidávám T4ME/Metanet.
URL http://ufal.mff.cuni.cz/hamledt
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2009-2012 FP7-ICT-2007-3-231720 (EuroMatrix Plus) 2010-2012 GPP406/10/P193 (Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu) 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2010-2013 FP7-ICT-2009-4-249119 (Meta-Net / T4ME Net) 2010-2013 7E11040 (Technologies for the Multilingual European Information Society)
Czech abstract HamleDT je sada softwarových nástrojů pro konverzi (harmonizaci) syntakticky anotovaných korpusů, které byly vytvořeny pro různé jazyky a na základě odlišných lingvistických teorií, do jednotného anotačního schématu. Účelem je usnadnění vývoje multilinguálních technologií. V současné verzi HamleDT pokrývá 28 jazyků.
English abstract HamleDT is a set of software tools for conversion (hamonizing) of treebanks, which were created for different languages and based on various linguistic formalisms, into the same annotation framework. The main aim is to facilitate development of multilingual technology. HamleDT covers as many as 28 languages in its current version.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters 1500000 CZK
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier UFAL-SW-HamleDT
Creator: Common Account
Created: 1/12/12 5:14 PM
Modifier: Common Account
Modified: 3/14/12 7:00 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:47:57 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant