[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type oral presentation *
Status published
Language Czech
Author(s) Štěpánek, Jan
Title Práce s Pražským závislostním korpusem
English title Working with the Prague Dependency Treebank
Publisher's city and country Dačice, Czechia
Venue SOÚZ Dačice
Month August
How published online
URL http://ufal.ms.mff.cuni.cz/~stepanek/13-lsl/
Supported by 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Workshop představil Pražský závislostní korpus a základní nástroje, které lze používat k jeho prohledávání. Na rozdíl od dnes již poměrně známého Českého národního korpusu obsahuje PDT i anotace syntaktických struktur, a to hned na dvou rovinách. Seznámili jsme se s teorií funkčního generativního popisu, na jejímž základě byl korpus vybudován, a popsali jsme si aspekty, kterými se od teoretických východisek odchyluje.
English abstract The workshop presented the Prague Dependency Treebank and basic tools that can be used to search it. Unlike more widely known Czech National Corupus, the PDT contains two layers of syntactic annotation. The theory of the Functional Generative Description upon which the treebank is built was presented, and the aspects were described where the theory and the treebank diverge.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event Letní škola lingvistiky 2013
Presentation type invited talk (other)
Open access no
Creator: Common Account
Created: 9/23/13 10:27 AM
Modifier: Common Account
Modified: 9/23/13 10:27 AM
***

Slidespublic2013-lsl.zipapplication/zip
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:57:16 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant