[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2011
Type book chapter/part
Status published
Language Czech
Author(s) Panevová, Jarmila Rosen, Alexandr
Title Zvláštní případy shody: doplněk u infinitivu
English title Special case of agreement: verbal complement dependent on infinitive
Book title Kapitoly z české gramatiky
Editor(s) František Štícha
Publisher Academia, Praha
Institution Ústav pro jazyk český AV ČR
Publisher's city and country Prague, Czech republic
Edition 1st
Pages range 900-909
Total book pages 1191
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
ISBN 978-80-200-1845-8
Czech abstract Zkoumá se, čím je ovlivněn pád českého adjektivního doplňku, který závisí na infinitivu. Nastávají dva případy: pád se shoduje s pádem antecedentu (CT), nebo je nezávislý na antecedentu (CI), v češtině je to nominativ. Po některých slovesech je obtížné určit, zda jde o CT nebo o CI.
English abstract The features which influence the category of a case in the deeply embedded adjectives modified the infinitive construction are studied. Several hypothesis (raising verbs, verbs of control, the form and function of the antecedent) are studied on the Czech data.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Number of copies 1000
Creator: Common Account
Created: 10/26/09 3:48 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 3/5/12 4:20 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:09:22 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant