[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2006
Type poster/abstract/demo *
Status published
Language Czech
Author(s) Schlesinger, Pavel Pecina, Pavel
Title Křivky typu ROC a evaluace metod komputační lingvistiky
English title Curves of ROC Type & Evaluation of Computational Linguistics Methods
Publisher's city and country Lhota nad Rohanovem
Month January
Supported by 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Ve zpracování přirozeného jazyka se při studiu kolokačního jevu používají tzv. asociační míry, které jsou často původně definovány v oborech jako statistika, teorie informace nebo komputační lingvistiky. Zde přestavujeme procesy výroby, evaluace a vizualizace asociačních měr, které se dají prakticky využít. Zároveň navrhujeme způsob, jak míry kombinovat za účelem zlepšení výsledků.
English abstract In natural language processing task you can use so called association measures while studying collocation event. Those measures are often defined in branches as statistics, information theory and computational linguistics. Here we are presenting the processes of preparation, evaluation and visualisation of association measures that can be used in practical experiments. Moreover, we are proposing the way how to combine individual measures in order to result improvements.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 12/14/06 12:02 PM
Modifier: Common Account
Modified: 1/18/10 6:44 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 08:04:13 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant