[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2006
Type poster/abstract/demo *
Status published
Language English
Author(s) Razímová, Magda
Title System of Pronominal Words in Czech with Respect to German and English
Czech title Systém pronominálních slov v češtině s ohledem na němčinu a angličtinu
Book title Abstracts of the 39th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE)
Institution University of Bremen
Publisher's city and country Bremen, Germany
Pages range 53-54
Month September
Supported by 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů) 2005-2006 GAUK 352/2005 2005-2008 GD201/05/H014 (Collegium Informaticum)
Czech abstract Zájmena a další zájmenná slova vytvářejí neproduktivní, uzavřené skupiny, v jejichž rámci lze (alespoň do jisté míry) identifikovat pravidelné slovotvorné a významové vztahy. V první části příspěvku je představena reprezentace českých zájmenných slov v rámci tektogramatické anotace Pražského závislostního korpusu (PDT 2.0). V druhé částí příspěvku se obdobným způsobem pokoušíme popsat anglická a německá zájmenná slova s cílem nastínit, že zájmenné systémy různých jazyků sdílejí celou řadu vlastností.
English abstract Pronouns and other pronominal words are unproductive, closed classes with (at least to a certain extent) transparent derivational relations not only in Czech, but also in other languages. In the first part of our contribution, we introduce the representation of Czech pronominal words at the underlying syntactic layer (so called tectogrammatical layer, t-layer) of the Prague Dependency Treebank version 2.0, the annotation scenario of which was built on the theoretical basis of the Praguian Functional Generative Description. In the second part, we try to apply this representation to English and German pronominals in order to illustrate some of the common (universal) properties of the pronominal systems.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 12/13/06 9:43 AM
Modifier: Common Account
Modified: 12/9/09 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:50:41 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant