[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Jurčíček, Filip Dušek, Ondřej Korvas, Matěj Žilka, Lukáš Plátek, Ondřej Marek, David
Title Alex Dialogue Systems Framework - v0.1
Czech title Alex Dialogue Systems Framework - v0.1
Publisher GitHub
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Prague, Czechia
Month December
How published online
URL https://github.com/UFAL-DSG/alex/releases/tag/v0.1
Supported by 2012-2016 LK11221 (Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2014 SVV 260 104 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Toto je vydání Alex Dialogue Systems Framework pro rok 2013.
Tento framework je vyvýjen skupinou zabývající se výzkumem v oblasti hlasových dialogových systémů na ÚFAL - http://ufal.mff.cuni.cz/ - Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF, UK.
Hlavní cíle vývoje jsou: poskytnout základní komponenty pro vývoj SDS, poskytnout příklady hlasových dialogových systémů, poskytnout nástroje pro zpracopvání záznamů dialogů, například audio přepisy, sémantické anotace, nebo vyhodnocení dialogových systémů.
Implemntované vlastnosti: VOIP používající PJSIP 2.1, ASR používající OpenJulius, GoogleASR nebo KALDI, VAD používající Gaussian Mixure Models nebo Feed-Forward Neural Networks, SLU používající množinu klasifikátorů založených na logistické regresi, DM používající diskriminativní pravěpodobnostní aktualizaci stavu a ručně psané strategie řízení, NLG používající šablon s možností využití šablon založených na tektogramatických stromech pro správnou syntézu povrchové realizace, TTS používající flite, VoiceRSS nebo SpeechTech, vyhodnocení dialogových systémů používajáící Amazon Mechanical Turk, tvorba akustických modelů pomocí HTK a KALDI.
English abstract This is the Alex Dialogue Systems Framework - 2013 release.
This framework is being developed by the dialogue systems group at UFAL - http://ufal.mff.cuni.cz/ - the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic. The purpose of this work is to facilitate research into and development of spoken dialogue systems.
The main goals are: to provide baseline components need for a building spoken dialogue systems (SDSs), to provide example implementations of SDSs for several domains, to provide tools for processing dialogue system interactions logs, e.g. for audio transcription, semantic annotation, or SDSs evaluation.
Implemented features: VOIP using PJSIP 2.1 with some modifications, ASR using OpenJulius, GoogleASR or KALDI, VAD using Gaussian Mixture Models or Feed-Forward Neural Networks, SLU using a set of logistic regression classifiers for detecting dialogue acts, DM using probabilistic discriminative dialogue state tracking and handcrafted policies, NLG using template based generation possibly with efficient inflection into the correct surface form for morphologically rich languages, TTS using flite, VoiceRSS and SpeechTech, evaluation of dialogue systems using Amazon Mechanical Turk crowdsourcing platform, building acoustic models using the HTK and KALDI toolkits.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters 1200000
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier ADSF-5665d1b749e5acf1c300f07de60cea43f27e4e15
Creator: Common Account
Created: 2/5/14 5:25 PM
Modifier: Common Account
Modified: 11/9/15 1:12 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:51:13 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant