[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Synková, Pavlína Rysová, Magdaléna Poláková, Lucie Mírovský, Jiří
Title Extracting a Lexicon of Discourse Connectives in Czech from an Annotated Corpus
Czech title Extrakce slovníku diskurzních konektorů v češtině z anotovaného korpusu
Proceedings 2017: Cebu, Philippines: PACLIC 31: Proceedings of the 31st Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation
Pages range 232-240
How published online
URL http://aclweb.org/anthology/Y17-1
Supported by 2015-2017 LD15052 (TextLink-cz: Skladba diskurzu v evropských jazycích) 2017-2019 GA17-06123S (Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza)
Czech abstract Zabýváme se využitím velkého korpusu (Pražského diskurzního korpusu 2.0) s ručně anotovanými diskurzními vztahy pro vytvoření slovníku českých diskurzních konektorů (CzeDLex). Popisujeme teoretické aspekty projektu a technické řešení založené na Prague Markup Language, které umožňuje efektivní začlenění slovníku do rodiny pražských korpusů.
English abstract We discuss a process of exploiting a large corpus manually annotated with discourse relations – the Prague Discourse Treebank 2.0 – to create a lexicon of Czech discourse connectives (CzeDLex). We present theoretical aspects of the project and a technical solution based on the (XML-based) Prague Markup Language that allows for an efficient incorporation of the lexicon into the family of Prague treebanks.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Editor(s)* Rachel Edita Roxas
ISBN* 0-0000-0000-0
ISSN* 2619-7782
Address* Cebu, Philippines
Month* November
Venue* University of the Philippines Cebu
Publisher* National University of Philippines
Institution* Computing Society of the Philippines
Creator: Common Account
Created: 9/19/17 2:32 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 9/21/18 6:41 PM
***

paper in the proceedingspublicPaclic31_proceedings_Extracting_lexicon.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sun Nov 18 08:03:39 CET 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant