[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language Czech
Author(s) Rysová, Magdaléna
Title K explikativním vztahům v češtině
English title On Explicative Relationships in Czech
Proceedings 2013: Hildesheim, Germany: Interfaces: Grenzüberschreitungen - Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur und Kultur. Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig.
Pages range 331-342
Note Publikace -5026853597143021767, nyní zapsaná do Versa jako 332131, byla už loni zapsaná do Caddisu jako https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/_TS_/1361029937?fname=obd_m_det&idcko=170727&zaznamcislo=
How published print
Supported by 2009-2011 GA405/09/0729 (Od struktury věty k textovým vztahům) 2012-2015 GAP406/12/0658 (Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu)
Czech abstract Příspěvek se zabývá rozlišením explikativních a kauzálních vztahů v češtině.
English abstract The paper deals with distinguishing of explicative and causal relationships in Czech.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Julia Neswetha; Zuzanna Czerwonka; Kateřina Rysová
ISBN* 978-3-487-15004-8
ISSN* 1860-4692
Address* Hildesheim, Germany
Publisher* Olms
Institution* Universität Leipzig
Creator: Common Account
Created: 10/23/11 4:39 PM
Modifier: Common Account
Modified: 3/2/14 12:45 PM
***

Interfaces – skenpublic2013_MR_Interfaces.pdfapplication/pdf
publicInt.docapplication/msword
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 08:08:40 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant