[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Tamchyna, Aleš Barančíková, Petra
Title Manual and Automatic Paraphrases for MT Evaluation
Czech title Ruční a automatické parafráze pro hodnocení strojového překladu
Proceedings 2016: Paris, France: LREC 2016: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)
Pages range 3543-3548
How published online
Supported by 2013-2014 GAUK 13562/2013 (Využití mnohonásobných referencí ve strojovém překladu) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-645452 (QT21: Quality Translation 21) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Již v minulosti se ukázalo, že parafrázování referenčních překladů zlepšuje korelaci s lidským hodnocením při automatickém vyhodnocování strojového překladu. V této práci představujeme novou sadu dat k vyhodnocování anglicko-českého překladu založenou na automatických parafrázích. Tuto sadu porovnáváme s existující sadou ručně tvořených parafrází a zjišťujeme, že i automatické parafráze mohou hodnocení překladu zlepšit. Navrhujeme a vyhodnocujeme také několik kritérií pro výběr vhodných referenčních překladů z větší sady.
English abstract Paraphrasing of reference translations has been shown to improve the correlation with human judgements in automatic evaluation of machine translation (MT) outputs. In this work, we present a new dataset for evaluating English-Czech translation based on automatic paraphrases. We compare this dataset with an existing set of manually created paraphrases and find that even automatic paraphrases can improve MT evaluation. We have also propose and evaluate several criteria for selecting suitable reference translations from a larger set.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Marko Grobelnik; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Asunción Moreno; Jan Odijk; Stelios Piperidis
ISBN* 978-2-9517408-9-1
Address* Paris, France
Month* May
Venue* Grand Hotel Bernardin Conference Center
Publisher* European Language Resources Association
Creator: Common Account
Created: 3/21/16 2:32 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:53:17 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant