[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kuboň, Vladislav Spousta, Miroslav
Title Multilingual Approach to e-Learning from a Monolingual Perspective
Czech title Vícejazyčný přístup k e-learningu z jednojazyčné perspektivy
Proceedings 2008: Coconut Grove, FL, USA: FLAIRS 2008: Proceedings of the 21st International Florida-Artificial-Intelligence-Research-Society Conference (FLAIRS 2008)
Pages range 229-230
Supported by 2005-2008 FP6-IST-4-027391-STP (Language Technology for eLearning)
Czech abstract Tento článek popisuje výsledky, které byly dosaženy v mezinárodním výzkumném projektu LT4eL z pohledu jednoho jazyka zpracovávaného v projektu - češtiny. Cílem projektu je využití jazykových technologií pro rozšíření funkcionality open source systém pro e-learning ILIAS. Nová funkcionalita je založena na stávajícíh a nově vytvořených nástrojích pro všechny zapojené jazyky. Článek podrobně popisuje problémy implementace extraktoru klíčových slov a slovníkových definic z textu pro češtinu.
English abstract This paper describes the efforts undertaken in an international research project LT4eL from the perspective of one of the participating languages, Czech. The project aims at exploiting language technologies for adding new functionalities to an open source Learning Management System ILIAS. The new functionalities are based both on existing and newly developed tools for all languages involved. The paper describes in detail the issues of the implementation of a keyword extractor and a glossary candidate detector for Czech.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* David C. Wilson; Chad H. Lane
ISBN* 978-1-57735-365-2
Address* Coconut Grove, FL, USA
Month* May
Publisher* AAAI Press
Creator: Common Account
Created: 9/9/08 3:03 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/3/11 11:01 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:59:13 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant