[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2015
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Ševčíková, Magda
Title Morphology within the Multi-Layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank
Czech title Morfologie ve vícerovinném anotačním scénáři Pražského závislostního korpusu
Proceedings 2015: Berlin / Heidelberg: SFCM 2015: Systems and Frameworks for Computational Morphology, Fourth International Workshop, SFCM 2015, Stuttgart, Germany, September 17-18, 2015. Proceedings
Pages range 1-26
How published print
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23980-4_1
Supported by 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Slovnědruhová kategorie a morfologické rysy tokenů jsou v Pražském závislostním korpusu zachyceny na zvláštní anotační rovině, významy vyjadřované morfologickými kategorie jsou ovšem také součástí hloubkově syntaktické roviny. V příspěvku podrobně představujeme zachycení morfologických kategorií v tomto korpusu a věnujeme se také aplikacím, pro které byla tato morfologicky anotovaná data použita.
English abstract Morphological annotation constitutes a separate layer in the multilayered annotation scenario of the Prague Dependency Treebank. At this layer, morphological categories expressed by a word form are captured in a positional part-of-speech tag. According to the Praguian approach based on the relation between form and function, functions (meanings) of morphological categories are represented as well, namely as grammateme attributes at the deep-syntactic (tectogrammatical) layer of the treebank. In the present paper, we first describe the role of morphology in the Prague Dependency Treebank, and then outline several recent topics based on Praguian morphology: named entity recognition in Czech, formemes attributes encoding morpho-syntactic information in the dependency-based machine translation system, and development of a lexical database of derivational relations based partially on information provided by the morphological analyser.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
DOI 10.1007/978-3-319-23980-4_1
ISBN* 978-3-319-23978-1
ISSN* 1865-0929
Address* Berlin / Heidelberg
Month* September
Venue* University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 5b, 70569 Stuttgart, Germany
Publisher* Springer
Institution* University of Stuttgart
Creator: Common Account
Created: 9/28/15 1:18 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/8/16 9:53 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:47:45 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant