O čem by bylo vhodné informovat začínající doktorandy na ÚFALu

Kdo je kdo

Pokud už nejsou "naši" z dob mgr studia, bylo by dobré představit je osobně přinejmenším Milanovi Fučíkovi, na sekretariátu a všem kolegům v místnosti, ideálně i na schůzi, a obejít s nimi všechny dveře a přibližně je seznámit s tím, co kdo dělá.

Týden na ÚFALu

Měli by se vědět o pravidelných událostech, tzn. pondělní schůze, pondělní seminář, reading group.

Organizační záležitosti

Technické záležitosti

Studijní plán

Co nejdříve po zahájení studia by jim měl školitel navrhnout studijní plán, seznámit je s publikačními možnostmi (od ACL přes PBML po technické zprávy)...

Student by měl být seznámen s očekávaným průběhem studia. Klíčové body v ideálním "životním cyklu" doktoranda:

Další pravidla

Na co ještě nesmí zapomenout: