8.7. tak

In general:

tak-2 + J^

Coordinative conjunction. If one of the clause is subordinative, tak has the meaning of an adverb: (Cf. Bál se, tak si pískal. - J^ vs. Kdyby se bál, tak si pískal - Db)

 1. ##Důsledková - meaning (a) proto, tedy

  • Bál se, (a) tak si pískal.ssč
  • Neudělali..., příspěvek tak budou muset vrátit.
  • Byly zakázané, a tak přitahovaly
  • Zmizí bariéry, a tak bude možné využívat ..
  • Zpozdila se, a tak musela běžet.
  • Jsou profíci, tak ať se podle toho zařídí/
  • Počítá se s tím, že některé se sloučí, i tak bude třeba ..
 2. ##Slučovacíin jak - tak

tak-3 + Db

  • Refering to something known, to other sentence, etc.
  • tak - jak: Bylo to tak, jak jsem myslel.ssč
  • jak - tak: Jak řekli, tak udělali.
  • Přesně tak.
  • tak zvaný
  • Ať je to tak nebo tak ...ssč
  • jen tak: Udělal to jen tak.
  • tak tak: Stihl to (jen) tak tak.
  • > to: Stalo se tak při ..
  • Tak se tehdy žilossč
  • Sub-Clause, tak Main-clause:
  • Když - tak: Když jsem počítal já, tak mi vyšlo velké číslo.
  • Pokud - tak: Pokud to není diskriminace, tak nevidím důvod ..
  • Dokud se člověk raduje, tak je život pěkný.
  • Kdyby - tak: Kdyby/Pokud by se bál, tak by si pískal.
  • (Cf. Bál se, tak si pískal. - J^)
  • Expressing amount (usually large) of a property, etc.
  • Kam tak rychle?ssč
  • tak jako: Je tak velký jako já.
  • Zmizel z povědomí tak jako jeho pomnik;
  • Nabízí se tak okatě, až je to hanba.
  • To je ale tak daleko .
  • tak vysoká; tak oslaben, že ...
  • Buďte tak laskav.ssč
  • ani tak o ..., jako o ...: Nejde ani tak o mzdu, jako o ...
  • > přibližně: Dostane se na burzu asi tak třetí den od ..
  • hned tak: Hned tak nepřijde. (koneckoců)
  • odmítá to, stejně tak jako ...
  • .. a zrovna tak hyzdit;
  • tak jako tak