8.2. jak

 1. Meaning že (cannot be replaced by jakpak)

  • Jak řekl M. Zeman, bude třeba ..
  • Jak ukazuje vývoj poslednich let, je to ..
  • Jak známo, ...
  • Skutečnost, jak už to býva, byla trochu jiná.

  However, rarely it can be Db - depending on the interpretation

  • Viděl, jak upadla.
  • Meaning Viděl, že upadla. - J,
  • Meaning Viděl, jakým způsobem upadla. - Db
  • Kamera zabírá poslance, jak otvírají krabici
  • Time, meaning když, až, jakmile
  • Přijdu, (hned) jak budu hotovssč.
  • Hned jak budu moct, zavolám.
  • In comparison, meaning než, jako:
  • Byl větší jak onssč
  • rychlý jak vítrssč
  • Condition (coll.), having the meaning jestliže, když
  • Jak budeš zlobit, nepůjdeš nikamssč

Asi to sem patří, ale do které kategorie?

 • Japonskému turistovi upadla lžička, jak chtěl zmáčknout spoušť foťáku.
 • Poslední šancí, jak se probojovat do finále, bude ...
 • Stát to měl spravovat zvláštním ministerstvem (jak je tomu např. v Rakousku)
  • Interrogative - manner or extend (expr. jak pak).
  • Jak se jmenuješ?
  • Jak je to možné?
  • Sometimes expressing large extend (often in exclamations).
  • Jak ten čas letíssč
  • Jak (pak) by nessč. Japa by ne.
  • Líbí se ti to? - A jak!.
  • Relative - marks subordinative adverbial clause (mostly manner expressing comparison, often with tak - however cf. jak-2 + J^)
  • Jak řekli, tak udělalissč
  • tak dlouho, jak je možné (tak .., jak ..)
  • Jak si kdo ustele, tak si lehne
  • Relative (coll.) - meaning co, který
  • ten člověk, jak jsem ti o něm říkalssč
  • Indefinite
  • buď jak buď (the verb is repeated)
  • jak kdo, jak kde, jak kdy, etc. -

   Patří to sem?

Kam s tím, je to asi Db, ale proč?

 • Jak se kůže sama obnovuje, postupně vylučuje ..
 • ?? Jak jsem chodil o berlích, tak jsem si zničil i druhé koleno.