EN CZE
UFAL

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Jaroslava Hlaváčová
Spoluřešitel: Karel Oliva (ÚJČ)
Technická podpora: Milan Fučík
Skupina modrých - pojmenované entity
  • Zdeněk Žabokrtský
  • Magda Ševčíková
  • Jan Ptáček
  • Marcus Giger (ÚJČ)
  • Pavel Štěpán (ÚJČ)
Skupina žlutých - jednotný formát
  • Petr Pajas
  • Jan Štěpánek
Hlavní řešitel
Jaroslava Hlaváčová Ústav formální a aplikované lingvistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
tel.: +420-221 914 360, fax: +420-221 914 309
e-mail: hlava at ufal dot mff dot cuni dot cz
Spoluřešitel

Ústav pro jazyk český
Akademie věd ČR
Letenská 4/123
118 51 Praha 1