EN CZE
UFAL

Publikace

Bojar Ondřej, Cinková Silvie, Ptáček Jan. Towards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer. In TLT 2007: Proceedings of 6th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT). Bergen, Norway: 2007, pp. 1-12.
Bojar Ondřej, Cinková Silvie, Ptáček Jan. Towards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2008, 90 s.
Bojar Ondřej, Janíček Miroslav, Žabokrtský Zdeněk, Češka Pavel, Beňa Peter. CzEng 0.7: Parallel Corpus with Community-Supplied Translations. In Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008,.
Bojar Ondřej, Žabokrtský Zdeněk, Češka Pavel, Bena Peter, Janíček Miroslav: CzEng 0.7, ÚFAL MFF UK, ÚFAL MFF UK, 2007.
Duběda Tomáš, Raab Jan. Pitch Accents, Boundary Tones and Contours: Automatic Learning of Czech Intonation. In Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of the 11th International Conference, TSD 2008. 5246. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, pp. 293-301.
Džeroski Sašo, Erjavec Tomaž, Ledinek Nina, Pajas Petr, Žabokrtský Zdeněk, Žele Andreja. Towards a Slovene Dependency Treebank. In Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006) . Paris, France: 2006, pp. 1388-1391.
Giger, M.: Der "gehen" - Prospektiv im Slovakischen: Semantik und Grammatikalisierung. Weiss, D. (ed.): Slavistische Linguistik 2006. Referate des 32. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens in Zürich-Boldern. München. (Slavistische Beiträge). 25 s.
Giger, M: Partizipien als Exportschlager. Zum Einfluss des Russischen auf andere slavische Sprachen im 19. Jhdt. Kosta, P. (ed.): Slavistische Linguistik 2007. Referate des 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens in Potsdam. München. (Slavistische Beiträge). 32 s.
Giger, M.: In der Falle der schwachen Phoneme: Der phonologische Status der russischen unbetonten Vokale in der Akademiegrammatik von 1980 und anderen Konzeptionen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, s. 131-142.
Giger, M.: Jít s sebou a podobná spojení v ČNK a na internetu. Naąe řeč 90, 2007, s. 195-202.
Giger, Markus - Štěpán, Pavel: Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta onomastica 47, s. 185-196.
Giger, M., Štěpán, P.: Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odloľil. Čeština doma a ve světě 15, 2007, s. 90-100.
Giger, M., Štěpán, P.: Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta onomastica 48, 2007, s. 44-53.
Hajič Jan, Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Sgall Petr, Pajas Petr, Štěpánek Jan, Havelka Jiří, Mikulová Marie, Žabokrtský Zdeněk, Ševčíková-Razímová Magda: Prague Dependency Treebank 2.0, Linguistic Data Consortium, 2006.
Hana Jirka: Lexical Annotation Workbench (LAW), Version 0.7, Univerzita Karlova, 2007.
Hana Jiří, Zeman Daniel: Manual for Morphological Annotation, Revision for the Prague Dependency Treebank 2.0. Technická zpráva č. TR-2005-27, 42 pages. Univerzita Karlova, Praha, 2005.
Hlaváčová Jaroslava, Hrušecký Michal. "Affisix" Tool for Prefix Recognition. In Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of the 11th International Conference, TSD 2008. 5246. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, pp. 85-92.
Hlaváčová Jaroslava, Kolovratník David. Morfologie češtiny znovu a lépe. In Informačné Technológie - Aplikácie a Teória.Zborník príspevkov, ITAT 2008. Seňa, Slovakia: PONT s.r.o., 2008, pp. 43-47.
Hlaváčová Jaroslava, Lopatková Markéta. Variants and Homographs: Eternal Problem of Dictionary Makers. In Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of the 11th International Conference, TSD 2008. 5246. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, pp. 93-100.
Hlaváčová Jaroslava. Korpusové chyby. In Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. Prague, Czech Republic: ÚJČ AV ČR, 2007, pp. 77-86.
Hlaváčová Jaroslava. New Approach to Frequency Dictionaries - Czech Example. In Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). 2006, pp. 373-378.
Hlaváčová Jaroslava. Pravopisné varianty a morfologická anotace korpusů. In Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2007. Prague, Czech Republic: Academia, 2007,.
Hlaváčová Jaroslava: Frekvenční slovník čeątiny. In: Proceedings of Informačné (inteligentné) technológie - aplikácie a teória. 2005. ISBN 80-7097-609-8. Str. 191-198
Holan Tomáš, Žabokrtský Zdeněk. Combining Czech Dependency Parsers. In Lecture Notes In Computer Science: Proceedings of the 9th International Conference, TSD 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, pp. 95-102.
Křen Michal, Hlaváčová Jaroslava. Corpus as a Means for Study of Lexical Usage Changes. In Proceedings of the 13th EURALEX International Congress. 2008, pp. 437-447.
Linh Nguy, Žabokrtský Zdeněk. Rule-based Approach to Pronominal Anaphora Resolution Applied on the Prague Dependency Treebank 2.0 Data. In Proceedings of the 6th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium (DAARC 2007). Lagos (Algarve), Portugal: CLUP-Center for Linguistics of the University of Oporto, 2007, pp. 77-81.
Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Benešová Václava, Skwarska Karolina, Bejček Eduard, Chvátalová Klára, Nová Michaela, Tichý Miroslav Valenční slovník českých sloves. Karolinum, 2007.
Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Benešová Václava, Skwarska Karolina, Bejček Eduard, Chvátalová Klára, Nová Michaela, Tichý Miroslav: VALLEX 2.5 - Valency Lexicon of Czech Verbs, version 2.5, 2007.
Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Kettnerová Václava. Valenční slovník českých sloves. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008.
Mareček David, Žabokrtský Zdeněk, Novák Václav. Automatic Alignment of Czech and English Deep Syntactic Dependency Trees. In Proceedings of the Twelfth EAMT Conference. Hamburg: HITEC e.V., 2008, pp. 102-111.
Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Razímová Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk. Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual. Tech. Report 30 ÚFAL MFF UK, 2006, 1287s.
Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Razímová Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Ureąová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Anotace na tektogramatické rovině Praľského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. 1185 stran. Technická zpráva č. TR-2005-28. ISSN 1214-5521.
Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Ševčíková Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk. Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Reference book. Tech. Report 32 ÚFAL MFF UK, 2006, 193s.
Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Ševčíková Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk. Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka. Tech. Report 31 ÚFAL MFF UK, 2006, 183s.
Novák Václav, Hall Keith. Inter-sentential Coreferences in Semantic Networks: An Evaluation of Manual Annotation. In Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2008). Marrakech, Morocco: European Language Resources Association, 2008, pp. 695-704.
Novák Václav, Žabokrtský Zdeněk. Feature Engineering in Maximum Spanning Tree Dependency Parser. In Lecture Notes In Computer Science: Proceedings of the 10th International Conference on Text, Speech and Dialogue. 4629. Pilsen, Czech Republic: Springer Science+Business Media Deutschland GmbH, 2007, pp. 92-98.
Novák Václav. Semantic Network Manual Annotation and its Evaluation.Ph.D. thesis., 2008, 129 s.
Pajas Petr, David Mareček: MEd - an editor of interlinked multi-layered linearly-structured linguistic annotations, UK MFF UFAL, 2007.
Pajas Petr, Štěpánek Jan. Recent Advances in a Feature-Rich Framework for Treebank Annotation. In The 22nd International Conference on Computational Linguistics - Proceedings of the Conference. 2. Manchester: The Coling 2008 Organizing Committee, 2008, pp. 673-680.
Pajas Petr, Štěpánek Jan. XML-Based Representation of Multi-Layered Annotation in the PDT 2.0. In Proceedings of the LREC Workshop on Merging and Layering Linguistic Information (LREC 2006). Paris, France: 2006, pp. 40-47.
Pajas Petr, Štěpánek Jan: PML Tree Query 0.5alpha, ÚFAL MFF UK, 2008. http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/pmltq/
Pajas Petr, Štěpánek Jan: A Generic XML-Based Format for Structured Linguistic Annotation and Its Application to the Prague Dependency Treebank 2.0, 2005, Technická zpráva č. TR-2005-29.
Ptáček Jan, Žabokrtský Zdeněk. Dependency-based Sentence Synthesis Component for Czech. In Proceedings of the 3rd International Conference on Meaning-Text Theory (MTT 2007). Munchen - Wien: Verlag Otto Sagner, c/o Kubon & Sagner, 2007, pp. 407-415.
Ptáček Jan, Žabokrtský Zdeněk. Synthesis of Czech Sentences from Tectogrammatical Trees. In Lecture Notes In Computer Science: Proceedings of the 9th International Conference, TSD 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, pp. 221-228.
Ptáček Jan. Sentence Synthesis in Machine Translation. In WDS'07 Proceedings of Contributed Papers. MFF UK, Trója, Prague: Matfyzpress, Charles University, 2007,.
Ptáček Jan. Two Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech. In Fourth International Workshop on Human-Computer Conversation. Bellagio, Italy: [http://www.companions-project.org/events/200810_bellagio.cfm], 2008, pp. 1-4.
Raab Jan, Hajič Jan, Spoustová Drahomíra: Compost Czech, UK MFF UFAL, 2008. http://ufal.mff.cuni.cz/compost
Raab Jan. Comparing Prosody Formalisms for Machine Learning. In WDS'07 Proceedings of Contributed Papers. MFF UK, Trója, Prague: Matfyzpress, Charles University, 2007,.
Raab Jan: Morce - Czech morphological tagger, 2007.
Razímová Magda, Žabokrtský Zdeněk. Annotation of Grammatemes in the Prague Dependency Treebank 2.0. In Proceedings of the LREC Workshop on Annotation Science. Genova, Italy: 2006, pp. 12-19.
Razímová Magda, Žabokrtský Zdeněk: Morphological Meanings in the Prague Dependency Treebank 2.0. Published in: LNCS/Lecture Notes in Artificial Intelligence/Proceedings of Text, Speech and Dialogue. Springer Verlag 2005. pp 148-155. ISBN 3-540-28789-2
Razímová Magda: System of Pronominal Words in Czech with Respect to German and English, University of Bremen, 2006.
Spoustová Drahomíra, Hajič Jan, Raab Jan, Spousta Miroslav: Compost English, UK MFF UFAL, 2008. http://ufal.mff.cuni.cz/compost
Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk, Krůza Oldřich. Named Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger. In Lecture Notes In Computer Science: Proceedings of the 10th International Conference on Text, Speech and Dialogue. 4629. Pilsen, Czech Republic: Springer Science+Business Media Deutschland GmbH, 2007, pp. 188-195.
Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk, Krůza Oldřich. Zpracování pojmenovaných entit v českých textech.Tech. Report TR-2007-36 ÚFAL MFF UK, 2007, 60.
Ševčíková Magda. Pronouns Introducing Content Clauses. In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Prague, Czech Republic: Academia, 2008, pp. 277-284.
Ševčíková Magda. Proper Nouns in Czech Corpora. In Proceedings of the Corpus Linguistics Conference Series. Birmingham, UK: 2008, pp. 1-10.
Ševčíková-Razímová Magda, Žabokrtský Zdeněk. Systematic Parameterized Description of Pro-forms in the Prague Dependency Treebank 2.0. In Proceedings of the Fifth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT). Prague, Czech Republic: 2006, pp. 175-186.
Štěpán, P.: Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů. Acta onomastica 48, 2007, s. 156-164.
Štěpán, P.: Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách, Acta onomastica 49, 2008, s. 333-343.
Štěpánek Jan. Post-annotation Checking of Prague Dependency Treebank 2.0 Data. In Lecture Notes In Computer Science: Proceedings of the 9th International Conference, TSD 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, pp. 277-284.
Štěpánek Jan. Post-annotation checking of Prague Dependency Treebank 2.0 data., Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2006, 23-33.
Štěpánek Jan. Pražský závislostní korpus. In Varia XV. 2008, pp. 581-587.
Štěpánek Jan. Závislostní zachycení větné struktury v anotovaném syntaktickém korpusu (nástroje pro zajištění konzistence dat).Ph.D. thesis., 2006, 95.
Urrea Alfonso Medina, Hlaváčová Jaroslava: Automatic Recognition of Czech Derivational Prefixes. Published in: LNCS/Lecture Notes in Artificial Intelligence/Proceedings of the 6th International Conference CICLing. Springer Verlag, Heidelberg 2005, pp 189-197. ISBN 3-540-24523-5.
Vidová Hladká Barbora, Hajič Jan, Hana Jiří, Hlaváčová Jaroslava, Mírovský Jiří, Raab Jan. The Czech Academic Corpus 2.0 Guide., Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2008, 41-96.
Vidová Hladká Barbora, Hajič Jan, Hana Jiří, Hlaváčová Jaroslava, Mírovský Jiří, Raab Jan: Czech Academic Corpus 2.0, LDC - Linguistic Data Consortium, ÚFAL MFF UK, 2008.
Vidová-Hladká Barbora, Hajič Jan, Hana Jiří, Hlaváčová Jaroslava, Mírovský Jiří, Votrubec Jan Czech Academic Corpus 1.0 Guide. Karolinum - Charles University Press, 2007.
Vidová-Hladká Barbora, Hana Jiří, Hajič Jan, Hlaváčová Jaroslava, Mírovský Jiří, Votrubec Jan: Czech Academic Corpus 1.0, Karolinum - Charles University Press, 2007.
Žabokrtský Zdeněk, Bojar Ondřej. TectoMT, Developer's Guide.Tech. Report TR-2008-39 Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, 2008, 50 s.
Žabokrtský Zdeněk, Lopatková Markéta. Valency Information in VALLEX 2.0; Logical Structure of the Lexicon., Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2007, 41-60.
Žabokrtský Zdeněk, Ptáček Jan, Pajas Petr. TectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer. In ACL 2008 WMT: Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation. Columbus, Ohio: Association for Computational Linguistics, 2008, pp. 167-170.
Hlavní řešitel
Jaroslava Hlaváčová Ústav formální a aplikované lingvistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
tel.: +420-221 914 360, fax: +420-221 914 309
e-mail: hlava at ufal dot mff dot cuni dot cz
Spoluřešitel

Ústav pro jazyk český
Akademie věd ČR
Letenská 4/123
118 51 Praha 1