BOROVÁ LADA 3.-6.10.2002

 

 

PROGRAM

 

 

8:00 -9:00

9:00-10:30

10:30-12:00

12:00 -12:30

 

15:30-17:30

17:30-18:30

18:30 -19:00

20:00-???

 

čtvrtek

 

 

xxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxx

 

13:30 oběd

KONFERENCE

PŘEKLAD (Martin) + ARABŠTINA (Baltimore)

(JH, Ota)

 

 

večeře

 

"WELCOME PARTY"

 

pátek

 

 

snídaně

 

PDT (JH)

VALENCE (ML)

Slova a jejich vyznamy v textech (M.Holub)

 

 

oběd

 

 

16:30

TrEd (PP)

 

XSH (PP)

 

 

 

večeře

stránka o češtině

program seminářů

(EH, VŘ)

vedení projektu (JH, EH)

 

web

(Petr H.)

 

sobota

 

 

snídaně

PARSERY

(Zdeněk, Kiril, Ondra)

CHAOS (Kiril)

NEGRA (Zdeněk)

 

oběd

 

 

biblio-grafická databáze (Ota)

 

večeře

 

promítání

 

neděle

 

 

snídaně

 

SPEECH

(P. Podveský)

?MALACH

(JH)

přehled projektů, organizací,  časopisů

(EH, PSg, JH)

 

 

oběd

 

 

xxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxx

 

 

xxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


• KONFERENCE

   ◦ Coling (EH)                                  ◦ EuroSpeech (EH)                             ◦ TELRI (VŘ)                                     ◦ letní škola (HoŠt)

   ◦ ACL                                              ◦ LREC (Ota, EH?)                            ◦ TSD (Zdeněk)                                  ◦ Bulharsko

 

Přehled a krátká charakteristika mezinárodních organizací a projektů
které mají vztah k NLP (typu ELRA, .), příp. na kterých někdo z nás pracuje
     Která jména k jakým organizacím/projektům "patří" ?
     Kterých organizací je UFAL/CKL členem?
     Se kterými pracovišťmi ve světě spolupracujeme? Ktera jména k nim "patří"? (příp. kontakty)

     Kterých projektů se CKL/UFAL účastní?

Přehled a krátká charakteristika časopisů, v nichž se dá publikovat.
 (EH, PSg, JPa, JH)

 

• SPEECH (P. Podveský)

   ◦ Petr

   ◦ Nino

   ◦ MALACH (?)

 

• stav PDT, k čemu je využíván, kde jsou data a jak je užívat

(např. které soubory jsou k čemu určeny)

současný stav PDT, kolik čeho je a má v blízké i vzdálennější bodoucnosti být,

k čemu je využíván, kde jsou data a jak je uzivat, ktere soubory jsou k cemu urceny

 

Slova a jejich významy v textech (M.Holub)

lemmata a lexémy, wordnet, lexikální disambiguace, kolokace, specificita slovních významů, modely textových dokumentů, podobnost kontextu a kontextové asociace

 

web (P. Homola)

"minikurz" o tom, jak si udelat vlastni www stranky, jak je aktualizovat, jak utvorit link apod.

včetně vzorových souborů a snad i "minimanualu"