SIS code: 
Semester: 
zimní
E-credits: 
5
Examination: 
Z
Instructor: 

 

Programování 1 (kruh 32)

Jak se připojit na Zoom

 • ideálně kliknutím na následující odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99956265162
 • je možné se účastnit přes webový prohlížeč, ale lepší je nainstalovat si aplikaci
 • také je možné se (bez videa) připojit po telefonu vytočením jednoho z následujících čísel:
  • +420228882388,,99956265162#
  • +420239018272,,99956265162#
 • meeting ID je 999 5626 5162
 • bude-li po vás Zoom chtít heslo, pak vězte, že heslo je 1921 (aneb rok premiéry divadelní hry R.U.R.)

Konzultace

 • cvičení budou doplňovat interaktivní konzultace
 • konzultace je pro vás, je to ideální příležitost, když s něčím potřebujete poradit nebo pomoct, například:
  • napsal jsem tenhle kus kódu a nefunguje to, proč?
  • něčemu jsem na cvičení nerozuměl a chtěl bych to vysvětlit znova a lépe
  • mám dotaz k něčemu ze cvičení nebo z přednášky
  • mám dotaz k něčemu co nebylo na cvičení ani přednášce
  • nerozumím zadání domácího úkolu
  • rozumím zadání domácího úkolu, ale potřebuju poradit, jak ho řešit
  • mám nějakou nejasnost/otázku/problém týkající se mého studia (ne nutně předmětu Programování 1)
  • atd.
 • jednak budu vyhlašovat hromadné konzultace, které se můžete účastnit všichni
 • jednak si budeme dle potřeby domlouvat soukromé konzultace
  • napište mi mail, pokud se chcete domluvit na konzultaci
  • některým z vás občas nabídnu konzultace i sám, třeba když si všimnu, že zjevně máte nějaké problémy -- ale raději se ozvěte sami, ne vždy si ne všeho všimnu

Cvičení 2020/2021


29.9.

 • Hello world
 • programování v Pythonu přímo v prohlížeči snadno a rychle
 • pár jednoduchých věcí na úvod
  • 5+6
  • 3*7
  • 8-2
  • 1/3
  • 5*"ptakopysk"
  • "ptakopysk" + "podivný"
  • a=5
  • b=6
  • a+b
  • zvire="ptakopysk"
  • zvire=input()
 • vzájemné seznámení
 • Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/
 • podmínky na zápočet: domácí úkoly, závěrečný test, zápočtový program
 • konzultace
 • komunikační kanály
 • Recodex

6.10.

 • na přednášce bylo: print, input, int, float, if-elif-else, while; operace s čísly; krokování
 • umocňovadlo: zeptá se uživatele na (celé) číslo, vypíše jeho druhou mocninu
  • úprava: pro kladné číslo vypíše jeho druhou mocninu, pro záporné číslo vypíše jeho třetí mocninu
 • jiný program: uživatele se na nic neptá, vypíše druhé mocniny čísel od 1 do 20
 • Collatz conjecture
 • hra: počítač si myslí číslo, uživatel ho hádá
  • import random
  • cislo = random.randint(0, 20)
  • uživatel hádá, dokud se netrefí, jinak program řekne, jestli to bylo moc nebo málo
 • moje zdrojáky ze cvičení

13.10.

 • znovu a pořádně: while, if, proměnné
  • přiřazení do proměnné
   • KAM = CO
   • a = 5
   • b = 10
   • a = b
  • if podmínka:
   • if a > 5, if a == 5, if a != 5
   • totéž i se stringy
   • kód se provede (1x), pokud podmínka platí
  • while podmínka:
   • while a > 5, while a != 5 ...
   • kód se opakovaně provádí, pokud podmínka platí (klidně 0x, klidně ∞x)
   • tj. cyklus skončí, jakmile podmínka přestane platit
   • tj. "skonči až a bude rovno -1" znamená "prováděj dokud a není rovno -1"
 • cvičení s cykly: inventura v zoo
  • každý řádek vstupu (každý input() ) je zvíře, např::
   • tygr
   • lev
   • luskoun
   • lenochod
   • tygr
   • lev
   • orangutan
   • bobr
   • tygr
   • kanec
   • ptakopysk
   • konec
  • vstup končí slovem "konec"
  • postupně několik úloh (všichni by měli zvládnout aspoň úlohy 1-6, podle času i víc až všechny)
   1. Čtěte vstup, pro každé zvíře vypište "V zoo je zvíře"
    • tj. například pokud je na vstupu ondatra, vypište "V zoo je ondatra"
   2. Je v zoo tygr?
   3. Kolik je v zoo kusů zvířat?
   4. Kolik je v zoo tygrů?
   5. Kolik je v zoo tygrů a kolik lvů?
   6. Porovnávání zvířat trapně
    • Vždy po dvě po sobě jdoucí zvířata A B vypište "A je lepší než B"
    • např. "orangutan je lepší než bobr"
    • tj. musíte si vždy pamatovat, které zvíře máte teď i které zvíře jste měli minule (a to co máte teď se stane pro další otočku cyklu zvířetem minulým)
    • a taky pro první zvíře ještě nemůžete nic říct, nejdřív musíte načíst dvě zvířata...
    • Tip: vyřešení této úložky vám pomůže při řešení domácího úkolu.
   7. Jak je dlouhý tygr? Tygr je dlouhý 4. A ptakopysk je dlouhý 9.
    • len("ptakopysk")
    • Vypište postupně každé zvíře v zoo a jeho délku.
   8. Jaká je celková délka všech zvířat v zoo?
   9. Jak dlouhé je nejdelší zvíře?
   10. A které to je?
   11. Porovnávání zvířat podle délek
    • Pro každá dvě po sobě jdoucí zvířata vypište, které je delší než které:
    • lev je kratší než oragnutan
    • orangutan je delší než bobr
    • bobr je stejně dlouhý jako tygr
 • pozor na Recodex, je přísný!
 • na přednášce bylo:
  • string, slices, list, in, .count(), for, range
  • print(a, b, c, sep='_', end=' ')
  • tohle jsme na cvičení moc nestihli, pověnujeme se tomu pořádně příště

20.10.

 • pořádně to co se minule nestihlo: string, list, for, range
 • moje zdrojáky ze cvičení
 • inventura v zoo pomocí listu a for-cyklu, další úlohy (měli byste stihnout aspoň 1-11)
  To jsme minule moc nestihli takže se na to koukneme pořádně až teď.
  1. Vytvořte si seznam zvířat v zoo jako list (s opakováním, některé zvíře může být víckrát).
  2. Vypište všechna zvířata.
  3. Kolik je v zoo tygrů?
  4. Vypište třetí zvíře.
  5. Vypište předposlední zvíře.
  6. Vypište prvních 10 zvířat.
  7. Vypište posledních 5 zvířat.
  8. Vypište každé druhé zvíře.
  9. Vypište všechna zvířata začínající na L.
  10. Vytvořte seznam všech zvířat začínajících na L (a nějak ho vypište).
   • Do seznamu se přídává pomocí seznam.append(zvire)
  11. Počet po sobě jdoucích zvířat od L.
   • Nechť občas po sobě následuje několik zvířat, která všechna začínají na L.
   • Meziúloha: pro každou sekvenci po sobě jdoucích zvířat od L vypište její délku.
   • Úloha: jaký je maximální počet po sobě jdoucích zvířat od L?
   • Aneb jaká je maximální délka souvislé posloupnosti zvířat začínajících na L?
   • Návodné myšlenky:
    • pokud jsem teprve začal, tak dosavadní maximální délka je 0
    • pokud aktuální zvíře nezačíná na L, tak aktuální délka posloupnosti zvířat na L je 0
    • pokud aktuální zvíře začíná na L, tak aktuální délka posloupnosti zvířat na L je o 1 vyšší než byla v předchozím kroku
    • je aktuální délka posloupnosti zvířat na L vyšší než dosavadní maximum?
    • v této úloze není nutné si pamatovat tu samotnou posloupnost zvířat, stačí si pamatovat její délku
   • Tip: vyřešení této úložky vám pomůže při řešení domácího úkolu.
  12. Vypište zvířata v maximální souvislé posloupnosti zvířat na L.
  13. Maximální počet po sobě jdoucích zvířat začínajících stejným písmenem.
  14. Vypište postupně všechna zvířata začínající na jednotlivá písmena slova dikobraz
   • ​​Pro procházení všech písmen slova můžete slovo nejdřív převést na seznam list("dikobraz")
   • Ale ani to není nutné, přes string jde i přímo iterovat for cyklem, takže stačí přímo použít
    • for pismeno in "dikobraz":
  15. Vypište nejdřív všechna zvířata začínající na a, pak všechna začínající na b, a tak dále, až po všechna začínající na z
  16. Z důvodu koronaviru Pražská zoo zkrachovala a všechna zvířata se přesunou do Plzeňské zoo.
   • Udělejte si dva seznamy zvířat, jeden pro Prahu a jeden pro Plzeň.
   • Spojte seznamy dohromady.
  17. Vzniká nová zoo na Kladně!
   • Vezměte zase seznam zvířat v Plzni a v Praze.
   • Na Kladno půjde první třetina zvířat z Prahy a poslední třetina zvířat z Plzně.
   • Délku seznamu zjistíte len(seznam)
  18. Křížení zvířat
   • Zkřižte zvířata, která jsou vedle sebe
   • Dvě zvířata zkřížíte tak, že vezmete první půlku prvního zvířete a druhou půlku druhého zvířete
   • Např. ovce+tygr = ovgr, kapybara+velbloud = kapyloud...
  19. Obrácená úloha: pro křížence najděte jeho rodiče

 • 27.10.
 • 3.11.
 • 10.11.
 • svátek 17.11. se neučí
 • 24.11.
 • 1.12.
 • 15.12.
 • 22.12.
 • 5.1.

Pokyny

 • doporučený editor: Visual Studio Code (ale používejte cokoliv chcete)
 • účast je nepovinná (ale doporučená) -- pokud zvládnete snadno dělat domácí úkoly i bez účasti na cvičení, asi Vaše účast na cvičení není nutná
 • můžete používat i vlastní notebook

Požadavky na zápočet

 • domácí úkoly: aspoň 80% bodů
 • zápočtový test: aspoň 80% bodů
  • na konci semestru nebo na začátku zkouškového období
  • 75 minut, v Recodexu
  • pokud bude prezenční výuka, pak bude test na počítači v učebně, pokud ne, tak budeme na Zoomu
  • rozsah obdobný domácímu úkolu
  • 2 opravné pokusy
 • zápočtový program
  • zadání dohodnout do 15.12.
  • odevzdání doporučeno do konce zimního zkouškového, maximálně do konce března
  • nutnost osobního předvedení (fyzicky nebo přes Zoom)

Domácí úkoly

Zápočtové programy

 • Téma je nutné se mnou předem dohodnout
  • do 15.12. v SISu navrhněte téma (klidně i dřív)
   • modul Studijní mezivýsledky
   • pole "zápočťák stručně": popište, co chcete dělat (max. 50 znaků)
   • pole "zápočťák podrobně": podrobně popište, co chcete dělat (3 až 10 vět)
  • jakmile tam něco vyplníte, SIS mi pošle mail a já na to v dohledné době kouknu
   • pokud mi zadání bude připadat dobré, tak ho rovnou v SISu schválím (pokud to máte povolené, SIS vám o tom pošle mail)
   • pokud mi zadání nebude připadat dobré, napíšu vám mail a doladíme to
  • téma si pokud možno vymyslete sami
   • to co si vymyslíte sami se vám nejlíp bude líp dělat a bude vás to víc bavit
   • pokud máte vágní nápad ale nevíte jak z toho udělat splnitelné zadání, popište mi to do mailu a já něco navrhnu
  • Holan má na webu hezky zpracované návrhy na témata
  • moje nehezky zpracované návrhy
 • Na zápočťáku začněte ve vlastní zájmu dělat co nejdříve
  • zkušenost ukazuje, že když si myslíte, že to budete mít za týden, bude to trvat spíš asi tak měsíc
  • je matfyzáckým zvykem na zápoč'ťáku dělat přes Vánoční prázdniny; ale během zkouškového na to taky asi budete mít nějaký čas
 • Zápočťák vypracujte do konce března
  • ale pokud chcete zápočet z Programování do konce února (pro účely kontroly studijních povinností), vypracujte ho nejpozději do konce zkouškového (tj. do 16.2.)
  • pokud zdrojáky zabalené v ZIPu projdou omezením na velikost v SISu, nahrajte je přímo do SISu ("zápočťák: kód (ZIP archiv)"); jinak zašlete e-mailem
 • Součástí zápočťáku je také dokumentace
  • ve zdrojových kódech používejte komentáře vysvětlující co která část kódu dělá
  • pokud to dává smysl, přiložte i testovací vstupní data
  • v SISu vyplňte položku "zápočťák: dokumentace"
   • můžete dokumentaci buď vepsat přímo v SISu ("zápočťák: dokumentace (text)")
   • anebo nahrát do SISu jako soubor ("zápočťák: dokumentace (soubor)")
  • dokumentace by měla obsahovat
   • popis řešené úlohy
   • popis vstupů, výstupů, ovládání
   • popis principu řešení
   • popis použitých datových struktur a algoritmů
   • Vaše vlastní zhodnocení kvality Vašeho řešení (pokuste se být upřímní)
  • dokumentace nemusí být zbytečně detailní
   • výše vidíte 5 bodů, co by dokumentace měla obsahovat, často tedy stačí dokumentace o 5 větách
   • dokumentace by měla zachycovat vše co je důležité či zajímavé (na co jste třeba hrdí)
   • dokumentace by se měla držet na vyšší úrovní abstrakce (popisovat některé důležité objekty a třídy užívané v programu je rozumné, popisovat každou jednotlivou proměnnou rozumné není)
  • nějaké tipy jak psát dokumentaci: https://ksvi.mff.cuni.cz/~kryl/dokumentace.htm
 • Až budete mít zápočťák hotový, napište mi mail a domluvíme se na termínu osobního předvedení
  • sejdeme se v labu
  • vy mi program předvedete
  • já si ho taky vyzkouším
  • podívám se na zdrojový kód
  • pokud budu spokojen, máte tímto zápočťák splněn
  • pokud ne, dám vám program dopracovat

Nahrávání cvičení

 • aby se vám snáze studovalo, fakulta rozhodla, že budete mít k dispozici nahrávky ze cvičení
 • ale z důvodu GDPR vás nesmíme bez vašeho souhlasu nahrávat
 • proto je aktuální plán, že bude Tomáš Holan nahrávat jedno "falešné" cvičení bez studentů a tyto nahrávky budete mít k dispozici
 • nicméně na každém cvičení se cvičí trochu jiné věci a dělají se jiné úlohy, takže uvidíme jak moc to bude fungovat
 • pokud se domluvíme, že budeme nahrávat naše cvičení, tak je to možné, ale museli by s tím všichni souhlasit...
 • když už, tak bych spíš nahrával jen to co říkám já a jen to bych zveřejnil

Další informace

 • kromě domácích úloh vřele doporučuji následující sbírku zejména jednodušších programovacích úloh: https://codingbat.com/python
  • podobně jako v Recodexu je kód automaticky vyhodnocen
  • narozdíl od Recodexu i vidíte správné i chybné vstupy i výstupy