Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=7225245668928272215&mode=view

Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Anna Vernerová, Zdeněk Žabokrtský (2016): VALLEX 3.0 - Valenční slovník českých sloves (DataSW). (url)