[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Žabokrtský, Zdeněk Ptáček, Jan Pajas, Petr
Title TectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer
Czech title TectoMT: Vysoce modulární systém pro strojový překlad používající tektogramatiku jako rovinu transferu
Proceedings 2008: Columbus, OH, USA: ACL 2008 workshop: ACL 2008 WMT: Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation
Pages range 167-170
URL http://ufal.mff.cuni.cz/~zabokrtsky/papers/wmt-2008-tectomt.pdf
Supported by 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2007-2008 GAUK 643/2007 (Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe) 2008-2011 GAUK 52408/2008 (Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění)
Czech abstract Představujeme nový systém strojového překladu z angličtiny do češtiny spojující lingvisticky motivované vrstvy jazykového popisu (jak jsou definovány v anotačním schématu Pražského závislostního korpusu) s prvky statistických metod počítačového zpracování jazyka.
English abstract We present a new English to Czech machine translation system combining linguistically motivated layers of language description (as defined in the Prague Dependency Treebank annotation scenario) with statistical NLP approaches.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-932432-09-1
Address* Columbus, OH, USA
Month* June
Publisher* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 11/5/08 9:19 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 3/14/11 10:15 AM
***

TectoMT: Highly Modular MT System with Tectogramma...publictectomt.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sat Mar 23 02:49:14 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant