[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kettnerová, Václava Bejček, Eduard
Date květen 2016
Title Distribution of Valency Complements in Czech Complex Predicates: Between Verb and Noun
Czech title Distribuce valenčních doplnění v českých složených predikátech: Mezi slovesem a substantivem
Proceedings 2016: Paris, France: LREC 2016: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)
Pages range 515-521
How published online
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy) 2014-2017 LD14117 (PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy – k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract V tomto článku se zaměřujeme na české složené predikáty, které jsou tvořené lehkým slovesem a predikativním jménem vyjádřeným jako přímý objekt. Ačkoli čeština -- jakožto inflekční jazyk -- poskytuje výbornou příležitost pro studium distribuce valenčních doplnění složených predikátů, tato distribuce dosud nebyla poplsána. Na základě manuální analýzy bohatě anotovaných dat PDT formulujeme poučky řídicí tuto distribuci. V automatickém experimentu tyto poučky ověřujeme na korektních syntaktických strukturách PDT a PCEDT s velmi uspokojivými výsledky: distribuce 97% valenčních doplnění se řídí navrženými poučkami. Tyto výsledky dokládají, že vytváření povrchové struktury složených predikátů je pravidelný proces.
English abstract In this paper, we focus on Czech complex predicates formed by a light verb and a predicative noun expressed as the direct object. Although Czech – as an inflectional language encoding syntactic relations via morphological cases – provides an excellent opportunity to study the distribution of valency complements in the syntactic structure with complex predicates, this distribution has not been described so far. On the basis of a manual analysis of the richly annotated data from the Prague Dependency Treebank, we thus formulate principles governing this distribution. In an automatic experiment, we verify these principles on well-formed syntactic structures from the Prague Dependency Treebank and the Prague Czech-English Dependency Treebank with very satisfactory results: the distribution of 97% of valency complements in the surface structure is governed by the proposed principles. These results corroborate that the surface structure formation of complex predicates is a regular process.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* DUPLICATE REMOVE Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Marko Grobelnik; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Asunción Moreno; Jan Odijk; Stelios Piperidis
ISBN* 978-2-9517408-9-1
Address* Paris, France
Month* May
Venue* Grand Hotel Bernardin Conference Center
Publisher* European Language Resources Association
Creator: Common Account
Created: 4/12/16 10:09 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

slidespublicLREC_2016_LVC_slides.pdfapplication/pdf
paperpublicLREC_2016_LVC.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:01:07 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant