[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Macháček, Matouš Tamchyna, Aleš Zeman, Daniel
Title Scratching the Surface of Possible Translations
Czech title Škrábání po povrchu možných překladů
Proceedings 2013: Berlin / Heidelberg: TSD 2013: Text, Speech and Dialogue: 16th International Conference, TSD 2013. Proceedings
Pages range 465-474
How published print
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2012-2015 FP7-ICT-2011-7-288487 (MosesCore) 2013-2014 GAUK 13562/2013 (Využití mnohonásobných referencí ve strojovém překladu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Jedna z hlavních obtíží při automatickém vyhodnocování strojového překladu je závislost na několika (typicky na jediném) lidských referenčních překladech, se kterými se výstup překladového systému srovnává. Navrhujeme metodu, jak zachytit milióny možných překladů, a implementujeme nástroj, s jehož pomocí mohou překladatelé takové překlady popsat v kompaktní reprezentaci. Vyhodnocujeme takto vzniklou novou referenční sadu s použitím editační vzdálenosti a korelace s lidským hodnocením kvality překladu.
English abstract One of the key obstacles in automatic evaluation of machine translation systems is the reliance on a few (typically just one) human-made reference translations to which the system output is compared. We propose a method of capturing millions of possible translations and implement a tool for translators to specify them using a compact representation. We evaluate this new type of reference set by edit distance and correlation to human judgements of translation quality.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Ivan Habernal; Václav Matoušek
ISBN* 978-3-642-40584-6
ISSN* 0302-9743
Address* Berlin / Heidelberg
Month* September
Venue* Plzeň, hotel Angelo
Publisher* Springer Verlag
Institution* Západočeská univerzita v Plzni
Journal* Lecture Notes in Computer Science
Creator: Common Account
Created: 4/6/13 11:19 AM
Modifier: Common Account
Modified: 11/9/15 9:47 AM
***

PresentationpublicPRESENTED.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:12:39 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant