[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language English
Author(s) Mišutka, Jozef Košarko, Ondřej Kamran, Amir
Title AAI: systematically addressing the attribute release problem
Czech title AAI: Systematický přístup k problému uvolňování atributů
Institution CLARIN ERIC
Publisher's city and country Utrecht, The Netherlands
Venue Centre de Congrès, Aix-en-Provence, France
Month October
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract CLARIN SPF není jediná inter-federace, ale je první, která se systematicky zabývá problémy, které působí neuvolnění povinných atributů poskytovateli identit. Například, jsou-li data zveřejněná pod restriktivní licencí, musí být uživatel jednoznačně identifikovatelný v průběhu času. Pokud poskytovatel identity nezpřístupní potřebnou informaci, služba nemůže uživateli dovolit, aby data získal.
English abstract CLARIN Service Provider Federation is not the only inter-federation but it is the first one to systematically address the issue when Identity Providers do not release mandatory attributes to a service. For instance, if a data set is licensed under a restrictive license the user must be uniquely identifiable over time. However, if the Identity Provider does not release such information, the service cannot let the user download the data.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Event CAC 2016
Presentation type contributed talk at conference/workshop
Open access no
Creator: Common Account
Created: 9/12/16 10:22 AM
Modifier: Common Account
Modified: 9/12/16 2:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 18:53:59 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant