[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Hajič, jr., Jan
Title MUSCIMarker 1.1
Czech title MUSCIMarker 1.1
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Prague, Czechia
How published online
URL http://muscimarker.readthedocs.io
Supported by 2012-2018 GBP103/12/G084 (Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract MUSCIMarker 1.1 je open-source nástroj pro anotaci vizuálních objektů a jejich vztahů v obrázkách. Byl navržen pro anotování hudební notace, avšak uživatel může definovat libovolnou sadu objektů. Poskytuje specializované funkce pro zrychlení anotace binárních obrázků (tj. obrázků, kde je jsou jasně vymezené oblasti pozadí, ve kterých se žádný anotovaný objekt nevyskytuje). MUSCIMarker je samostatná aplikace s grafickým rozhraním pro osobní počítače a nevyžaduje připojení na internet; je implementována v jazyce Python a otestována na všech třech hlavních operačních systémech (Windows, Linux a OS X).
English abstract MUSCIMarker 1.1 is an open-source tool for annotating visual objects and their relationships in images. It was designed with music notation in mind, but it can annotate any user-defined object set. Specialized functionality is provided to speed up annotation of binary images (where the background, defined as an area where no object of interest resides, is known). MUSCIMarker is an offline standalone graphical user interface desktop application implemented in Python and known to run on all major desktop operating systems (Windows, Linux and OS X).
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters Software development took ~800 man-hours of work, equivalent to about 0.25 mil. CZK at average developer rates. In the first month of operation, the software was used by 7 people for about 300 hours in total to annotate the research community's first extensive dataset of musical notation symbols and syntax, at a total cost of 63 000 CZK; without the speicalized software, we estimate this would've taken 6 -- 10 x as much resources.
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier MUSCIMarker-1.1
Creator: Common Account
Created: 12/5/16 5:00 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:05:06 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant