[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Straňák, Pavel Zeman, Daniel
Date 20.12.2008
Title English-Hindi Translation in 21 Days
Czech title Překlad z angličtiny do hindštiny za 21 dní
Proceedings 2008: Pune, India: ICON 2008: Proceedings of the 6th International Conference On Natural Language Processing (ICON-2008) NLP Tools Contest
URL http://ltrc.iiit.ac.in/nlptools2008/proceedings.html
Supported by 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu) 2004-2008 1ET101470416 (Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2006-2009 FP6-IST-5-034291-STP (Euromatrix)
Czech abstract Předkládáme experimenty se strojovým překladem z angličtiny do hindštiny založeným na systému Moses (Mojžíš). Vyhodnocujeme vliv dodatečných trénovacích dat z odlišné domény, a to jak paralelních, tak jednojazyčných hindských. Testujeme tři metody pro zlepšení práce se slovosledem: standardní slovosledný model zabudovaný v Mosesu, předzpracování založené na pravidlech a jazykově nezávislou identifikaci přípon.
English abstract We present experiments with a Moses-based English-to-Hindi translation system. We evaluate the impact of additional out-of-domain training data, both parallel and Hindi-only, and experiment with three methods for improving word order: standard Moses reordering model, rule-based preprocessing and language-independent suffix identification.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Sriram Venkatapathy; Karthik Gali
Address* Pune, India
Month* December
Venue* Mahratta Chamber of Commerce, Industries & Agriculture
Institution* International Institute of Information Technologies, Hyderabad
Organization* NLP Association of India
Creator: Common Account
Created: 11/7/08 4:40 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 9/27/10 5:23 PM
***

PDFpublicicon2008-submitted-4.pdfapplication/pdf
Prezentace PowerPointpublicICON2008prezentace.pptapplication/powerpoint
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Fri Feb 22 20:52:06 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant