[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type book chapter/part
Status published
Language Czech
Author(s) Kettnerová, Václava
Title Syntaktická struktura komplexních predikátů a její popis ve valenčním slovníku
English title Syntactic Structure of Complex Predicates and its Description in the Valency Lexicon
Book title Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích
Editor(s) Karolína Skwarska; Elżbieta Kaczmarska
Institution Slovanský ústav AV Č R, v.v.i.
Publisher's city and country Prague, Czech Republic
Pages range 181-204
Total book pages 440
Month September
How published print
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
ISBN 978-80-86420-60-8
Czech abstract Kapitola popisuje syntaktickou strukturu českých komplexních predikátů s funkčním slovesem v aktivu. Vymezuje čtyři typy komplexních predikátů. Navrhuje pravidlový popis daných jazykových jevů a jejich zachycení ve slovníku.
English abstract This chapter describes the syntactic structure of Czech complex predicates with light verbs in active voice. Four types of Czech complex predicates are distinguished. Their rules based description and representation in the valency lexicon are proposed.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Creator: Common Account
Created: 2/26/16 3:53 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:06 PM
***

separ11_vaclava_kettnerova.pdfpublicsepar11_vaclava-kettnerova.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:56:24 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant