[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Klyueva, Natalia Kuboň, Vladislav
Title Incorporation of a valency lexicon into a TectoMT pipeline
Czech title Včlenění valenčního slovníku do systému TectoMT
Proceedings 2016: Praha, Czechia: DMTW 2016: Proceedings of the 2nd Deep Machine Translation Workshop
Pages range 47-53
How published online
URL http://nlx-server.di.fc.ul.pt/~nlx/online_deepmt2016/wp-content/uploads/2016/05/dmtw2016.pdf
Supported by 2013-2016 FP7-ICT-2013-10-610516 (QTLeap) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Článek se soustřeďuje na včlenění valenčního slovníku do systému TectoMT pro jazykový pár čeština-ruština. Ukazuje na chyby ve valenci na výstupu ze systému a popisuje, jak začlenění slovníku ovlivnilo výsledky. Ačkoli podle BLEU skóre nebylo zaznamenáno zlepšení, ruční inspekce prokázala zlepšení v některých konkrétních případech.
English abstract In this paper, we focus on the incorporation of a valency lexicon into TectoMT system for Czech-Russian language pair. We demonstrate valency errors in MT output and describe how the introduction of a lexicon influenced the translation results. Though there was no impact on BLEU score, the manual inspection of concrete cases showed some improvement.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Jan Hajič; Gertjan van Noord; António Branco
ISBN* 978-80-88132-02-8
Address* Praha, Czechia
Month* October
Venue* University of Lisbon, Faculty of Sciences, Department of Informatics
Institution* ÚFAL MFF UK
Creator: Common Account
Created: 10/22/16 11:19 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

slidespublicpresentation_lisbon.pdfapplication/pdf
paperpublicdmtw2016.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:57:40 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant