[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Droganova, Kira Zeman, Daniel
Date 22.5.2017
Title Elliptic Constructions: Spotting Patterns in UD Treebanks
Czech title Eliptické konstrukce: vzory pozorované v korpusech UD
Proceedings 2017: Göteborg, Sweden: UDW-17: NoDaLiDa 2017 Workshop on Universal Dependencies
Pages range 48-57
How published online
URL http://universaldependencies.org/udw17/pdf/UDW06.pdf
Supported by 2017-2019 GAUK 7944/2017 (Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat) 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Cílem příspěvku je podat přehled anotace elipsy v korpusech Universal Dependencies (UD) 2.0. Z dlouhodobého hlediska je znalost typů a četností eliptických konstrukcí užitečná pro experimenty se syntaktickou analýzou zaměřené na elipsu; to byla také naše původní motivace. Nicméně se ukazuje, že současný stav anotace ještě zdaleka není dokonalý, a tudíž hlavním výstupem naší studie je přehled a popis anotačních chyb či nekonzistencí; doufáme, že tím přispějeme ke zlepšení budoucích verzí korpusů UD.
English abstract The goal of this paper is to survey annotation of ellipsis in Universal Dependencies (UD) 2.0 treebanks. In the long term, knowing the types and frequencies of elliptical constructions is important for parsing experiments focused on ellipsis, which was also our original motivation. However, the current state of annotation is still far from perfect, and thus the main outcome of the present study is a description of errors and inconsistencies; we hope that it will help improve the future releases.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Article no. 23
ISBN* 978-91-7685-501-0
ISSN* 1650-3740
Address* Göteborg, Sweden
Month* May
Venue* Conference Centre Wallenberg
Institution* Göteborgs universitet
Creator: Common Account
Created: 3/21/17 3:09 PM
Modifier: Common Account
Modified: 3/10/18 8:35 PM
***

Final versionpublicCAMERA_READY.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 15:01:09 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant