[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Kamran, Amir Košarko, Ondřej Mišutka, Jozef
Title shortref.org
Czech title shortref.org
Publisher ÚFAL MFF UK
Institution ÚFAL MFF UK
URL http://shortref.org
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Služba pro snadnou a trvalou citaci dat vzešlých z výzkumu. Tuto službu poskytujeme formou zkracovače URL. Reprodukovatelnost výsledků, důležitá součást vědeckého výzkumu, přímo závisí na dostupnosti dat, nad kterými výzkum probíhal. Rozvoj webových technologií velmi usnadnil sdílení dat. Kvůli dynamické povaze webu se ale obsah často přesouvá z jednoho místa na druhé. Běžné URL, které může výzkumník použít k citaci svých dat, nemá prostředky, kterými by se s tímto přesouváním dalo vyrovnat. Čtenář/uživatel tak často zjistí, že data se na dané URL již nenalézají, nebo dostane k dispozici novější verzi. Námi navrhované řešení, ve kterém je zkrácené URL perzistentním identifikátorem, poskytuje spolehlivý mechanismus pro stálou dostupnost dat a může tak zlepšit dopad výzkumu.
English abstract Easy-to-cite and persistent infrastructure (shortref.org) for research and data citation in the form a URL shortener service. Reproducibility of results is very important for the extension of research and is directly depends on the availability of the research data. The advancements in the web technologies made redistribution of the data much more easy nowadays, however, due to the dynamic nature of the web, the content is consistently on the move from one destination to another. The URLs researchers use for the citation of their contents do not directly account for these changes and many times when the users try to access the cited URLs, the data is either not available or moved to a newer version. In our proposed solution, the shortened URLs are not simple URLs but use persistent identifiers and provide a reliable mechanism to make the data always accessible that can directly improve the impact of research.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters expected 50+ users
Contract number http://shortref.org
Open access no
License approval required always
Fee required never
Identifier http://shortref.org
Creator: Common Account
Created: 11/16/16 10:34 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 18:47:39 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant