[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language Czech
Author(s) Lopatková, Markéta Kettnerová, Václava Bejček, Eduard Vernerová, Anna Žabokrtský, Zdeněk
Title VALLEX 3.0 - Valenční slovník českých sloves
English title VALLEX 3.0 - Valency Lexicon of Czech Verbs
Publisher Charles University in Prague
Institution Institute of Formal and Applied Linguistics
How published online
URL http://hdl.handle.net/11234/1-2307
Supported by 2012-2015 GAP406/12/0557 (Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině)
Czech abstract Valenční slovník českých sloves (též VALLEX 3.0) poskytuje informace o valenční struktuře českých sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje pomocí glos a příkladů; tyto základní údaje jsou doplněny o některé další syntaktické a sémantické charakteristiky. VALLEX 3.0 zachycuje téměř 4 600 českých sloves, která odpovídají více než 10 700 lexikálním jednotkám, tedy vždy danému slovesu v daném významu.
VALLEX je budován jako odpověď na potřebu rozsáhlého a kvalitního veřejně dostupného slovníku, který by obsahoval syntaktické a sémantické charakteristiky českých sloves a byl přitom široce uplatnitelný v aplikacích pro zpracování přirozeného jazyka. Při navrhování koncepce slovníku byl proto kladen důraz na všestranné využití jak pro lidského uživatele, tak pro automatické zpracování češtiny.
English abstract VALLEX 3.0 provides information on the valency structure (combinatorial potential) of verbs in their particular senses, which are characterized by glosses and examples. VALLEX 3.0 describes almost 4 600 Czech verbs in more than 10 700 lexical units, i.e., given verbs in the given senses.
VALLEX 3.0 is a is a collection of linguistically annotated data and documentation, resulting from an attempt at formal description of valency frames of Czech verbs. In order to satisfy different needs of different potential users, the lexicon is distributed (i) in a HTML version (the data allows for an easy and fast navigation through the lexicon) and (ii) in a machine-tractable form as a single XML file, so that the VALLEX data can be used in NLP applications.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters náklady na zhotovení 4 800 tis. (GAČR 2012-15)
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier VALLEX 3.0
Creator: Common Account
Created: 12/1/15 11:12 AM
Modifier: Common Account
Modified: 8/2/17 11:39 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sun Feb 17 20:08:37 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant