[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language English
Author(s) Kettnerová, Václava
Title Distribution of Valency Complementations in Light Verb Constructions
Czech title Distribuce valenčních doplnění v konstrukcích s funkčními slovesy
Publisher's city and country Naples, Italy
Venue University of Naples Federico II
Month September
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy)
Czech abstract Příspěvek se zabývá distribucí Konatele v konstrukcích komplexních predikátů s kategoriálními slovesy.
English abstract The contribution discusses the distribution of ACTors in light verb constructions in Czech.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event Societas Linguistica Europaea
Presentation type contributed talk at conference/workshop
Open access no
Creator: Common Account
Created: 9/7/16 2:33 PM
Modifier: Common Account
Modified: 6/30/17 7:37 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:06:29 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant