[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2015
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Oepen, Stephan Kuhlmann, Marco Miyao, Yusuke Zeman, Daniel Cinková, Silvie Flickinger, Dan Hajič, Jan Urešová, Zdeňka
Date 5.6.2015
Title SemEval 2015 Task 18: Broad-Coverage Semantic Dependency Parsing
Czech title Úloha 18 na SemEval 2015: Sémantická závislostní analýza se širokým pokrytím
Proceedings 2015: Stroudsburg, PA, USA: SemEval 2015: Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015)
Pages range 915-926
How published online
URL http://www.aclweb.org/anthology/S15-2153
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2013-2015 GP13-03351P (Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe)) 2015-2017 GA15-20031S (Odkaz Zelliga S. Harrise: více lingvistické informace pro distribuční lexikální analýzu angličtiny a češtiny) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Úloha 18 na SemEval 2015 definuje sémantickou závislostní analýzu (SDP) se širokým pokrytím jako problém nalezení vztahů mezi predikátem a jeho argumenty ve větě pro všechna plnovýznamová slova, tj. sémantické struktury, která představuje relační jádro významu věty. V tomto článku, který úlohu 18 představuje, zasazujeme tento problém do rámce dalších podúloh analýzy jazyka, představujeme a srovnáváme použité cílové reprezentace sémantických závislostí a shrnujeme zadání úlohy, informace o zúčastněných systémech, jakož i hlavní výsledky.
English abstract Task 18 at SemEval 2015 defines Broad-Coverage Semantic Dependency Parsing (SDP) as the problem of recovering sentence-internal predicate-argument relationships for all content words, i.e. the semantic structure constituting the relational core of sentence meaning. In this task description, we position the problem in comparison to other language analysis sub-tasks, introduce and compare the semantic dependency target representations used, and summarize the task setup, participating systems, and main results.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Article no. 17
Editor(s)* Preslav Nakov; Torsten Zesch; Daniel Cer; David Jurgens
ISBN* 978-1-941643-40-2
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* June
Venue* Sheraton Denver Downtown
Publisher* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 2/16/15 5:28 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/8/16 9:52 PM
***

Camera-ready versionpublicsubmission.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Sep 26 00:01:19 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant