[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type article
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Tamchyna, Aleš
Title The Design of Eman, an Experiment Manager
Czech title Návrh Emana, nástroje pro správu experimentů
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Volume 99
Pages range 39-58
Month April
How published print
URL http://ufal.mff.cuni.cz/pbml/99/art-bojar-tamchyna.pdf
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2012-2015 FP7-ICT-2011-7-288487 (MosesCore) 2011-2014 7E11042 (Knowledge Helper for Medical and Other Information users) 2010-2014 FP7-ICT-2010-6-257528 (Khresmoi)
Czech abstract Představujeme emana, nástroj pro správu velkého množství výpočetních experimentů. V průběhu let našeho výzkumu strojového překladu (MT) jsme sesbírali několik nápadů pro efektivní experimentování. Věříme, že tyto nápady jsou obecně použitelné v (počítačovém) výzkumu v libovolném oboru. Zahrnuli jsme je do emana, aby byly dostupné v prostředí příkazové řádky Unixu. Cílem článku je zvýraznit hlavní myšlenky v pozadí těchto nápadů. Doufáme, že text bude sloužit jako sbírka tipů pro správu experimentů pro každého, nezávisle na konkrétním oboru nebo počítačové platformě. Konkrétní příklady, které ukazujeme v současné syntaxi nástroje eman, jsou méně důležité, ale umožňují užití konkrétních termínů. Článek tedy zároveň vyplňuje mezeru v dokumentaci emana tím, že podává abstraktnější pohled na tento nástroj.
English abstract We present eman, a tool for managing large numbers of computational experiments. Over the years of our research in machine translation (MT), we have collected a couple of ideas for efficient experimenting. We believe these ideas are generally applicable in (computational) research of any field. We incorporated them into eman in order to make them available in a command-line Unix environment. The aim of this article is to highlight the core of the many ideas. We hope the text can serve as a collection of experiment management tips and tricks for anyone, regardless their field of study or computer platform they use. The specific examples we provide in eman’s current syntax are less important but they allow us to use concrete terms. The article thus also fills the gap in eman documentation by providing some high-level overview.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 4/10/13 12:49 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/14 12:23 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:00:28 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant