[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Mediankin, Nikita Droganova, Kira
Title Building NLP Pipeline for Russian with a Handful of Linguistic Knowledge
Czech title Vytvoreni NLP Pipeline pro rustinu s pouzitim maleho mnoznstvi lingvistickych dat
Proceedings 2016: Aachen, Germany: CLLS 2016: Proceedings of the Workshop on Computational Linguistics and Language Science
Pages range 48-56
How published online
Supported by 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Tato práce se zabývá otázkou budování svobodného NLP potrubí pro zpracování ruské texty z prostého textu na morfologicky a syntakticky anotovaný struktury ve formátu CONLL. Potrubí je napsán v python3. Segmentace je zajišťována vlastní modul. Mystem s četnými postprocesních oprav se používá pro lemmatizace a morfologie značkování. A konečně, syntaktická anotace se získá MaltParser využitím naší vlastní model vyškolený na SynTagRus, který byl převeden do formátu CONLL pro tento účel, s jeho morfologické tagset převádí do Mystem / ruského národního korpusu tagset
English abstract This work addresses the issue of building a free NLP pipeline for processing Russian texts from plain text to morphologically and syntactically annotated structures in CONLL format. The pipeline is written in python3. Segmentation is provided by our own module. Mystem with numerous postprocessing fixes is used for lemmatization and morphology tagging. Finally, syntactical annotation is obtained with MaltParser utilizing our own model trained on SynTagRus, which was converted into CONLL format for this purpose, with its morphological tagset being converted into Mystem/Russian National Corpus tagset
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Scopus EID Code 2-s2.0-85029172436
Editor(s)* Ekaterina Chernyak; Dmitry Ilvovsky; Daniil Skorinkin; Anna Vybornova
ISSN* 1613-0073
Address* Aachen, Germany
Month* April
Publisher* CEUR-WS
Institution* NRU HSE
Creator: Common Account
Created: 10/21/16 10:14 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:11:55 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant