[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kettnerová, Václava Barančíková, Petra Lopatková, Markéta
Title Lexicographic Description of Complex Predicates in Czech: Between Lexicon and Grammar
Czech title Lexikografický popis komplexních predikátů v češtině: Mezi lexikonem a gramatikou
Proceedings 2016: Tbilisi, Georgia: EURALEX International Congress: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity
Pages range 893-904
How published online
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract V příspěvku navrhujeme lexikografickou reprezentaci komplexivních predikátů v češtině. Zvláštní oddíl je věnován výběru kolokací funkčních sloves a predikativních jmen a anotaci jejich syntaktické struktury.
English abstract In this contribution, we propose a lexicographic representation of Czech complex predicates. Special attention is devoted to the selection of collocations of function verbs and predicative nouns and to the annotation of their syntactic structure.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Tinatin Margalitadze; George Meladze
ISBN* 978-9941-13-542-2
Address* Tbilisi, Georgia
Publisher* Tbilisi University Press
Institution* Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Creator: Common Account
Created: 9/7/16 2:24 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Euralex - printedpublic16-EURALEX-sep.pdfapplication/pdf
euralex2016public38_Kettnerova_Barancikova_LexicographicDescription...application/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sun Jun 24 05:07:41 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant