[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Vodolán, Miroslav Jurčíček, Filip
Date 28.5.2016
Title Data Collection for Interactive Learning through the Dialog
Czech title Sběr dat pro interaktivní učení z dialogů
Proceedings 2016: Paris, France: LREC 2016 workshop: Workshop on Collecting and Generating Resources for Chatbots and Conversational Agents - Development and Evaluation
Pages range 1-5
How published online
Supported by 2016-2019 GAUK 11705/2016 (Řízení dialogu v otevřených doménách s využitím znalostních grafů.) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 LK11221 (Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Tento článek představuje datovou sadu vytvořenou z přirozených dialogů, která umožňuje testovat schopnost dialogových systémů učit se nová fakta od uživatelů v průběhu dialogu. Toto interaktivní učení pomůže s jedním z nejpodstatnějších problémů dialogových systémů v otevřených doménách, kterým je omezenost dat, se kterými je dialogový systém schopen pracovat. Představovaná datová sada, skládající se z 1900 dialogů, umožňuje simulaci interaktivního získávání rad od uživatelů v podobě odpovědí a podrobných vysvětlení otázek, které mohou být použity pro interaktivní učení.
English abstract This paper presents a dataset collected from natural dialogs which enables to test the ability of dialog systems to learn new facts from user utterances throughout the dialog. This interactive learning will help with one of the most prevailing problems of open domain dialog system, which is the sparsity of facts a dialog system can reason about. The proposed dataset, consisting of 1900 collected dialogs, allows simulation of an interactive gaining of denotations and questions explanations from users which can be used for the interactive learning.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Address* Paris, France
Month* May
Venue* Grand Hotel Bernardin Conference Center
Publisher* European Language Resources Association
Institution* European Language Resources Association
Creator: Common Account
Created: 4/7/16 5:03 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Thu Nov 23 08:39:33 CET 2017

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant