[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Yu, Zhiwei Mareček, David Žabokrtský, Zdeněk Zeman, Daniel
Title If You Even Don't Have a Bit of Bible: Learning Delexicalized POS Taggers
Czech title Když nemáte ani kus Bible: učení delexikalizovaných POS taggerů
Proceedings 2016: Paris, France: LREC 2016: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)
Pages range 96-103
How published online
URL http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/summaries/709.html
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-644402 (Himl (Health in my Language)) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Značkování slovními druhy (POS tagging) se v počítačovém zpracování přirozeného jazyka někdy považuje za téměř vyřešený problém. Standardní řízené přístupy často dosahují úspěšnosti přes 95 %, pokud je k dispozici dostatek ručně anotovaných trénovacích dat (typicky několik set tisíc tokenů nebo více). My si nicméně myslíme, že je stále užitečné studovat polořízené a neřízené přístupy.
English abstract Part-of-speech (POS) tagging is sometimes considered an almost solved problem in NLP. Standard supervised approaches often reach accuracy above 95% if sufficiently large hand-labeled training data are available (typically several hundred thousand tokens or more). However, we still believe that it makes sense to study semi-supervised and unsupervised approaches.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* DUPLICATE REMOVE Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Marko Grobelnik; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Asunción Moreno; Jan Odijk; Stelios Piperidis
ISBN* 978-2-9517408-9-1
Address* Paris, France
Month* May
Venue* Grand Hotel Bernardin Conference Center
Publisher* European Language Resources Association
Creator: Common Account
Created: 11/22/15 3:24 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Final versionpublicLREC2016_709_Paper-Deltacorpus.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:04:03 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant