[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2010
Type article
Status published
Language English
Author(s) Bejček, Eduard Straňák, Pavel
Title Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank
Czech title Anotace víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu
Journal Language Resources and Evaluation
Volume 44
Number 1-2
Pages range 7-21
Month April
Note IMPACT FACTOR: 2009 JCR Science Edition: IF 0.634; 5-year IF 0.683
URL http://www.springerlink.com/content/937545vj2kpk673u/
Supported by 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2005-2009 1ET100300517 (Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka) 2005-2008 GD201/05/H014 (Collegium Informaticum) 2010 SVV 261 314 (Specifický vysokoškolský výzkum)
Czech abstract Popisujeme anotaci víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu, k čemuž využíváme několikastupňové předanotace. Representaci víceslovných výrazů ve slovníku uchováváme ve formě podstromů tektogramatické roviny PDT a následující výskyty automaticky označujeme. Předkládáme způsob měření spolehlivosti takové anotace.
English abstract We describe annotation of multiword expressions (MWEs) in the Prague dependency treebank, using several automatic pre-annotation steps. We use subtrees of the tectogrammatical tree structures of the Prague dependency treebank to store representations of the MWEs in the dictionary and pre-annotate following occurrences automatically. We also show a way to measure reliability of this type of annotation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
WOS Code 000276471100002
ISSN* 1574-020X
Publisher* Springer Netherlands
Creator: Common Account
Created: 11/28/08 4:37 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/24/14 3:18 PM
***

Final versionpublicjlre.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 15:21:09 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant