[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Ševčíková, Magda Limburská, Adéla
Title Enrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms
Czech title Obohacování lexikální sítě českých derivátů na základě flektivních paradigmat
Proceedings 2016: Naples, Italy: 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea: Book of Abstracts. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
Pages range 714-715
How published online
URL http://sle2016.eu/downloads/BoA_v7.pdf
Supported by 2016-2018 GA16-18177S (DerInfMorph: An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Příspěvek prezentuje dva problémy, při jejichž řešení bylo využíváno vztahů mezi derivačními a flektivními paradigmaty. Za prvé, tyto vztahy byly využity při identifikaci nových vztahů mezi odvozenými slovy a slovy základovými, a to především v případech, kdy během odovzení dochází k hláskové alternaci. Za druhé, flektivní rysy je možné využívat rovněž jako důležitou vstupní informaci při poloautomatickém značkování významových vztahů mezi deriváty a slovy základovými.
English abstract The paper deals with two main issues, each approaching the relation between derivational (sub-)paradigms (as discussed by Štekauer 2014) and inflectional paradigms from a different perspective. First, a recent enrichment of the DeriNet network is described which focused on words the derivation of which is accompanied by consonant and/or vowel alternations. Second, inflectional features have been used as an important input for the semi-automatic task of semantic labelling of derivational relations in the DeriNet network.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Address* Naples, Italy
Month* September
Publisher* University of Naples Federico II
Institution* University of Naples Federico II
Creator: Common Account
Created: 10/19/16 9:32 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 05:01:40 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant