[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kettnerová, Václava Kolářová, Veronika Vernerová, Anna
Title Deverbal Nouns in Czech Light Verb Constructions
Czech title Deverbativní substantiva v českých komplexních predikátech s funkčním slovesem
Proceedings 2017: Cham, Switzerland: Europhras 2017: Computational and Corpus-Based Phraseology. Second International Conference, Europhras 2017. London, UK, November 13–14, 2017.
Pages range 205-219
How published print
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy) 2016-2018 GA16-02196S (Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu) 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract V článku popisujeme česká deverbativní substantiva v substantivních i slovesných konstrukcích (tj. v komplexních predikátech s funkčním slovesem) a složité propojení slovníku a gramatiky při jejich tvoření. Naznačujeme, že komplexní predikáty s funkčním slovesem jsou výsledkem pravidelné sytaktické operace. Představujeme dva propojené valenční slovníky, NomVallex a VALLEX, s cílem ukázat jak minimalizovat počet slovníkových hesel při současném zachování možnosti generovat správně utvořené substantivní i slovesné konstrukce s deverbativními substantivy.
English abstract In this paper, we provide a well-founded description of Czech deverbal nouns in both nominal and verbal structures (light verb constructions), based on a complex interaction between the lexicon and the grammar. We show that light verb constructions result from a regular syntactic operation. We introduce two interlinked valency lexicons, NomVallex and VALLEX , demonstrating how to minimize the size of lexicon entries while allowing for the generation of well-formed nominal and verbal structures of deverbal nouns.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Article no. 15
Scopus EID Code 2-s2.0-85034257944
DOI 10.1007/978-3-319-69805-2_15
Editor(s)* Ruslan Mitkov
ISBN* 978-3-319-69804-5
ISSN* 0302-9743
Address* Cham, Switzerland
Month* November
Publisher* Springer
Institution* European Association for Phraseology EUROPHRAS, University of Wolverhampton, Association for Computational Linguistics – Bulgaria
Journal* Lecture Notes in Computer Science
Creator: Common Account
Created: 9/25/17 12:45 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Europhras2017_Finalpubliceurophras2017_CPHR_FINAL.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Tue Mar 26 12:22:11 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant