[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings
Status published
Language Czech
Author(s) Kučera, Ondřej Hladká, Barbora Hrstková, Klára
Title Automaticky vytvořená cvičebnice češtiny
English title Automatically created exercise book of Czech
Proceedings 2008: České Budějovice, Czechia: Pedagogický software 2008: Pedagogický software 2008
Pages range 55-57
Supported by 2007-2008 GAUK 55907/2007 (Cvičebnice jazyka českého na základě Pražského závislostního korpusu)
Czech abstract Cílem naší práce je představit elektronickou cvičebnici českého jazyka o celkovém objemu 12 tisíc vět k procvičování ve dvou oblastech: tvarosloví (určování slovních druhů a jejich morfologických kategorií) a větný rozbor (určování větných členů a vztahů mezi nimi). Uživatelům je k dispozici pro všechny věty i klíč k řešení. Cvičebnice je sestavena z výběru vět, které obsahuje akademický Pražský závislostní korpus.
English abstract We introduce an electronic exercise book of Czech that consists of 12 thousand sentences to practice morphology and syntax. The correct answers are available to the users as well. The sentences in the exercise book represent a selection from the Prague Dependency Treebank.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 80-85645-59-9
Address* České Budějovice, Czechia
Month* June
Venue* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Publisher* Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice
Institution* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Creator: Common Account
Created: 11/9/08 6:03 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/3/11 11:01 AM
***

Automaticky vytvořená cvičebnice češtinypublic1a-10-Kucera_Hladka_Hrstkova.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:01:59 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant