[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Mírovský, Jiří Synková, Pavlína Rysová, Magdaléna Poláková, Lucie
Title Designing CzeDLex – A Lexicon of Czech Discourse Connectives
Czech title Návrh slovníku českých diskurzních konektorů CzeDLex
Proceedings 2016: Seoul, Korea: PACLIC 30: Proceedings of the 30th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation
Pages range 449-457
How published online
URL http://aclweb.org/anthology/Y/Y16/Y16-3017.pdf
Supported by 2015-2017 LD15052 (TextLink-cz: Skladba diskurzu v evropských jazycích) 2014-2016 LH14011 (Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Představujeme návrh nového slovníku českých diskurzních konektorů. Formát dat i anotační schéma vycházejí z podobných existujících elektronických zdrojů; zabýváme se důvody pro volbu struktury dat a pro výběr vlasností jednotlivých záznamů ve slovníku. Pozornost věnujeme obzvláště konzistentnímu zachycení primárních i sekundárních konektorů. Samotná data pocházejí z Pražského závislostního korpusu, rozsáhlého korpusu s manuálně anotovanými diskurzními vztahy.
English abstract We present a design for a new electronic lexicon of Czech discourse connectives. The data format and the annotation scheme are based on a study of similar existing resources, and we discuss arguments for choosing the data structure and selecting features of the lexicon entries. A special attention is paid to a consistent encoding of both primary and secondary connectives. The data itself comes from exploiting the Prague Dependency Treebank, a large treebank manually annotated with discourse relations.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-89-6817-428-5
Address* Seoul, Korea
Month* October
Venue* Kyung Hee University
Institution* Kyung Hee University
Creator: Common Account
Created: 10/18/16 3:56 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Published versionpublicPaclic_2016_CzeDLex_printed.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 05:01:17 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant