[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language English
Author(s) Vičič, Jernej Homola, Petr Kuboň, Vladislav
Title Automated implementation process of machine translation system for related languages.
Czech title Automatizovaný proces implementace systému strojového překladu pro příbuzné jazyky
Journal Computing and Informatics
Publisher's city and country Bratislava
Volume 35
Number 2
Pages range 441-469
Supported by 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Článek popisuje pokus o automatizaci všech procesů vytváření dat u systému strojového překladu založeného na pravidlovém přístupu s mělkým transferem. Uváděné metody byly vyzkoušeny na čtyřech plně funkčních překladových systémech pokrývajících tyto jazykové páry: slovinštinu do srbštiny, češtiny, angličtiny a estonštiny. Aplikovatelnost použitých metod byla testována rozsáhlou řadou evalučních testů.
English abstract The paper presents an attempt to automate all data creation processes of a rule-based shallow-transfer machine translation system. The presented methods were tested on four fully functional translation systems covering language pairs: Slovenian paired with Serbian, Czech, English and Estonian language. An extensive range of evaluation tests was performed to assess the applicability of the methods.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 1335-9150
Publisher* Slovak Academy of Sciences
Creator: Common Account
Created: 10/21/16 11:50 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Thu Nov 23 08:43:06 CET 2017

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant