[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Hajič, Jan Cinková, Silvie Mikulová, Marie Pajas, Petr Ptáček, Jan Toman, Josef Urešová, Zdeňka
Title PDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction
Czech title PDTSL: Anotovaný korpus pro rekonstrukci mluvené řeči
Proceedings 2008: Goa, India: IEEE WSLT 2008: Proceedings of the 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology
Pages range 93-96
How published data storage
Supported by 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2006-2010 ME 838 (Reprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazyku) 2008-2011 GAUK 52408/2008 (Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2006-2010 FP6-IST-5-034434-IP (Companions IP) 2005-2015 NSF OISE-0530118 (PIRE: Investigation of Meaning Representations in Language Understanding for Machine Translation Systems)
Czech abstract Tento článek popisuje vznik souboru korpusů v rámci rodiny Pražského závislostního korpusu, které obsahují mluvená data v češtině a v angličtině, a jejich ruční anotaci rekonstrukce mluvené řeši (speech reconstruction).
English abstract We present a description of a new resource (Prague Dependency Treebank of Spoken Language) being created for English and Czech to be used for the task of speech understanding,broad natural language analysis for dialog systems and other speech-related tasks, including speech editing. The resources we have created so far contain audio and a standard transcription of spontaneous speech, but as a novel layer, we add an edited (“reconstructed”) version of the spoken tterances.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
WOS Code 000266764600024
ISBN* 978-1-4244-3472-5
Address* Goa, India
Month* December
Venue* Holiday Inn, Goa, India
Publisher* IEEE
Creator: UNKNOWN
Created: 11/10/08 10:39 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/13 10:30 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 15:27:12 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant