[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Rosa, Rudolf Tamchyna, Aleš
Title Chimera – Three Heads for English-to-Czech Translation
Czech title Chimera – tři hlavy pro anglicko-český strojový překlad
Proceedings 2013: Sofija, Bulgaria: WMT 2013 (ACL): Proceedings of the Eight Workshop on Statistical Machine Translation
Pages range 92-98
Note A Depfix paper.
How published online
URL http://www.aclweb.org/anthology/W13-2208
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2012-2015 FP7-ICT-2011-7-288487 (MosesCore) 2010-2014 FP7-ICT-2010-6-257528 (Khresmoi) 2013 SVV 267 314 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Článek popisuje naše příspěvky na WMT, systémy CU-BOJAR a CU-DEPFIX, později nazvaný "chiméra", protože kombinuje tři rozdílné přístupy: TectoMT, systém s transferem na úrovni hloubkové syntaxe, faktorový frázový překlad pomocí nástroje Moses, a konečně automatický pravidlový korektor častých gramatických a významových chyb. Nepoužíváme žádnou standardní metodu systémové kombinace.
English abstract This paper describes our WMT submissions CU-BOJAR and CU-DEPFIX, the latter dubbed "chimera" because it combines on three diverse approaches: TectoMT, a system with transfer at the deep syntactic level of representation, factored phrase-based translation using Moses, and finally automatic rule-based correction of frequent grammatical and meaning errors. We do not use any off-the-shelf system-combination method.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-937284-57-2
Address* Sofija, Bulgaria
Month* August
Venue* The National Palace of Culture
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Bălgarska akademija na naukite
Creator: Common Account
Created: 8/14/13 9:51 AM
Modifier: Common Account
Modified: 11/9/15 9:47 AM
***

paperpublicW13-2208.pdfapplication/pdf
posterpublicPRINTED.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Mon Oct 22 06:43:49 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant