[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type book
Status published
Language Czech
Author(s) Altman, Gabriel Andres, Jan van der Auwera, Johan Bachmannová, Jarmila Balhar, Jan Bičan, Aleš Bičanová, Lenka Bílková, Jana Biskup, Petr Bláha, Ondřej Blaszczyk, Izabela Bojar, Ondřej Bořil, Tomáš Bořkovcová, Máša Bozděchová, Ivana Caha, Pavel Cvrček, Václav Čech, Radek Čechová, Marie Čermák, František Danaher, David S. Daneš, František David, Jaroslav Dočekal, Mojmír Dotlačil, Jakub Dovalil, Vít Dvořák, Věra Eckertová, Eva Elšík, Viktor Emonds, Joseph Erhart, Adolf Esvan, François Faltýnek, Dan Fidler, Masako Andrlová Fidlerová, Alena Fišer, Zbyněk Flanderková, Eva Fried, Mirjam Giger, Markus Grepl, Miroslav Hajič, Jan Hajičová, Eva Hansack, Ernst Hansen, Björn Harman, Radoslav Harvalík, Milan Havlík, Martin Havlová, Eva Hentschel, Elke Hirschová, Milada Hladká, Zdeňka Hoffmannová, Jana Homoláč, Jiří Homolková, Milada Hoskovec, Tomáš Hric, Jan Hubáček, Jaroslav Chloupek, Jan Iomdin, Leonid L. Ircing, Pavel Janda, Laura Janyšková, Ilona Jelínek, Milan Jelínek, Tomáš Jílková, Lucie Jurčíček, Filip Jurka, Michal Karlík, Petr Karlík mladší, Petr Karlíková, Helena Kloferová, Stanislava Kloudová, Martina Knappová, Miroslava Kolár, Robert Kolářová, Ivana Kopřivová, Marie Kořenský, Jan Kosek, Pavel Kosta, Peter Koščová, Michaela Koten, Jiří Koupil, Ondřej Kovář, Michal Králíková, Michala Krappmann, Marie Kraus, Jiří Krčmová, Marie Kresin, Susan Křen, Michal Křístek, Michal Kubaník, Pavel Kubát, Miroslav Kubík, Tomáš Kuboň, Vladislav Kučerová, Ivona Levshina, Natalia Macurová, Alena Mačutek, Ján Malicki, Jarosław Mareš, Petr Martincová, Olga Marvan, Jiří Matoušek, Jindřich Mertins, Barbara Meyer, Roland Migdalski, Krzysztof Minářová, Eva Mrázková, Kamila Mrázová, Iveta Müller, Richard Müllerová, Olga Nábělková, Mira Navrátilová, Olga Nebeská, Iva Nedoluzhko, Anna Nekula, Marek Nevěřilová, Zuzana Newerkla, Stefan Michael Newson, Mark Novák, Pavel Novotná, Renata Nübler, Norbert Ocelák, Radek Oliva, Karel Osolsobě, Ivo Osolsobě, Klára Pacnerová, Ludmila Pala, Karel Palková, Zdena Panevová, Jarmila Pecina, Pavel Peregrin, Jaroslav Perissutti, Anna Maria Pešek, Ondřej Petkevič, Vladimír Plecháč, Petr Pleskalová, Jana Radimský, Jan Rastall, Paul Rosen, Alexandr Rusínová, Zdenka Saicová Římalová, Lucie Sherman, Tamah Scheer, Tobias Skalka, Boris Skarnitzl, Radek Sloboda, Marián Stehlíková, Olga Strachoňová, Hana Straková, Jana Sukač, Roman Sviták, Zbyněk Svoboda, Aleš Syka, Josef Šefčík, Ondřej Šimík, Radek Gruet Škrabalová, Hana Šlosar, Dušan Šrámek, Rudolf Štěpán, Jan Štícha, František Tabakovičová, Michaela Taraldsen, Knut Tarald Taraldsen Medová, Lucie Trávníček, Jiří Trpka, Vladimír Tušková, Jana Marie Uhlířová, Ludmila Uličná, Lenka Uličný, Oldřich Valdrová, Jana Vaňková, Irena Vasiljev, Ivo Večerka, Radoslav Vepřek, Jarmil Veselinova, Ljuba Veselovská, Kateřina Veselovská, Ludmila Volín, Jan Vykypělová, Taťána Wagner, Roland Wilson, James Yazhinova, Uliana Zeman, Daniel Zeman, Jiří Zikánová, Šárka Ziková, Markéta Zima, Petr Zimmermann, Ilse Žabokrtský, Zdeněk Žaža, Stanislav
Title Nový encyklopedický slovník češtiny
English title New Encyclopedic Dictionary of Czech
Editor(s) Petr Karlík; Marek Nekula; Jana Pleskalová
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Institution Masarykova univerzita v Brně
Publisher's city and country Praha, Czechia
Total book pages 2150
Month February
Note Podpořeno grantem GAČR, příjemcem grantu je Masarykova univerzita a ta bude také vykazovat slovník do RIV. My ne! Slovník dokončen v prosinci 2015, on-line verze od jara 2016, knižní vydání v únoru 2017, ale v knize je vytištěno vročení 2016!
How published print
URL http://www.czechency.org/
Supported by 2011-2015 GAP406/11/0294 (Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online))
ISBN 978-80-7422-480-5
Czech abstract Titul předkládané publikace napovídá, že navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však přesahuje.
English abstract The title of the present publication suggests that it follows up the Encyclopedic Dictionary of Czech (2002) and its goals. However, it exceeds the previous dictionary in the extent, contents and form of the individual entries as well as the dictionary as a whole.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type encyclopedia
Open access no
Creator: Common Account
Created: 2/12/16 8:42 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:59:13 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant