[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type article
Status published
Language English
Author(s) Poláková, Lucie Mírovský, Jiří Synková, Pavlína
Title Signalling Implicit Relations: A PDTB - RST Comparison
Czech title Signály implicitních vzahů: Srovnání PDTB a RST
Journal Dialogue and Discourse
Publisher's city and country Bielefeld, Germany
Volume 8
Number 2/2017
Pages range 225-248
Month December
How published online
Supported by 2014-2016 LH14011 (Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2015-2017 LD15052 (TextLink-cz: Skladba diskurzu v evropských jazycích) 2017-2019 GA17-06123S (Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Článek předkládá podrobné srovnání dvou proslulých přístupů k analýze imlicitních diskurzních vztahů, Penn Discourse Treebanku a databáze Rhetorical Structure Theory Signalling Corpus.
English abstract Describing implicit phenomena in discourse is known to be a problematic task, both from the theoretical and from the empirical perspective. The present article contributes to this topic by a novel comparative analysis of two prominent annotation approaches to discourse (coherence) relations that were carried out on the same texts. We compare the annotation of implicit relations in the Penn Discourse Treebank 2.0, i.e. discourse relations not signalled by an explicit discourse connective, to the recently released analysis of signals of rhetorical relations in the RST Signalling Corpus. Our data transformation allows for a simultaneous depiction and detailed study of these two resources.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
DOI 10.5087/dad.2017.210
ISSN* 2152-9620
Publisher* Linguistic Society of America
Institution* Linguistic Society of America
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 10:44 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:45:19 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant