[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2006
Type article
Status published
Language English
Author(s) Bejček, Eduard Möllerová, Petra Straňák, Pavel
Title The lexico-semantic annotation of PDT: Some results, problems and solutions
Czech title Lexikálně-semantická anotace Pražského závislostního treebanku
Journal Lecture Notes in Computer Science
Publisher's city and country BERLIN, GERMANY
Volume 4188
Pages range 21-28
Month September
Note IF (2005): 0.302
How published print
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11846406_3
Supported by 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Tento článek popisuje zkušenost s lexikálně-sémantickou anotací Pražského závislostního korpusu (Prague Dependency Treebank, PDT). Jako slovník jsme používali Český WordNet (ČWN) a anotovali jsme každé slovo vyskytující se v ČWN. Na základě chybové analýzy jsme anotační slovník upravili a následně přeanotovali vybraná lemmata. Předkládáme výsledky anotací a zlepšení dosažená díky opravám.
English abstract This paper presents our experience with the lexico-semantic annotation of the Prague Dependency Treebank (PDT). We have used the Czech WordNet (CWN) as an annotation lexicon (repository of lexical meanings) and we annotate each word which is included in the CWN. Based on the error analysis we have performed some experiments with modification of the annotation lexicon (CWN) and consequent re- annotation of occurrences of selected lemmas. We present the results of the annotations and improvements achieved by our corrections.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
WOS Code 000241103500003
DOI 10.1007/11846406_3
ISSN* 0302-9743
Publisher* Springer Verlag Heidelberg
Creator: Common Account
Created: 12/14/06 3:04 PM
Modifier: Common Account
Modified: 5/9/16 3:00 AM
***

paperpublicTSD_2006.pdfapplication/pdf
slidespublicTSD_2006-presentace.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Mar 20 05:29:37 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant