[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2006
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Semecký, Jiří Cinková, Silvie
Title Constructing an English Valency Lexicon
Czech title Budování anglického valenčního slovníku
Proceedings 2006: Sydney, Australia: COLING-ACL 2006 workshop: Proceedings of Frontiers in Linguistically Annotated Corpora
Pages range 94-97
How published print
URL http://aclweb.org/anthology-new/W/W06/W06-0612.pdf
Supported by 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2004-2008 1ET101470416 (Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj) 2005-2006 GAUK 372/2005
Czech abstract Systémy zpracování přirozených jazyků vyžadují informaci o slovesné valenci. Článek popisuje výrobu valenčního slovníku angličtiny EngVallex na základě již existujícího slovníku PropBank.
English abstract This paper presents the English valency lexicon EngValLex, built within the Functional Generative Description framework. The form of the lexicon, as well as the process of its semi-automatic creation is described. The lexicon describes valency for verbs and also includes links to other lexical sources, namely PropBank. Basic statistics about the lexicon are given. The lexicon will be later used for annotation of the Wall Street Journal section of the Penn Treebank in Praguian formalisms.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 1-932432-78-7
Address* Sydney, Australia
Month* July
Publisher* The Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 12/8/06 7:24 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/13 10:28 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 19:01:05 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant