[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Dušek, Ondřej Hajič, Jan Hlaváčová, Jaroslava Libovický, Jindřich Pecina, Pavel Tamchyna, Aleš Urešová, Zdeňka
Title Khresmoi Query Translation Test Data 2.0
Czech title Testovací data projektu Khresmoi pro překlad vyhledávacích dotazů 2.0
Institution ÚFAL MFF UK
URL http://hdl.handle.net/11234/1-2121
Supported by 2010-2014 FP7-ICT-2010-6-257528 (Khresmoi) 2015-2017 H2020-ICT-2014-1-644753 (KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain)) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2017-2021 PROGRES Q18 (Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Tento balíček obsahuje datové sady pro vývoj a testování modelů strojového překladu pro krátké vyhledávací dotazy v oblasti medicíny, a to pro čestinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, maďarštinu, polištinu a švédštinu. Dotazy obsažené v datech pochází jak od zdravotnických profesionálů, tak od laické veřejnosti.
English abstract This package contains data sets for development and testing of machine translation of medical search short queries between Czech, English, French, German, Hungarian, Polish, Spanish and Swedish. The queries come from general public and medical experts.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters 200 000 Kč
Open access yes
License approval required never
Fee required never
Identifier http://hdl.handle.net/11234/1-2121
Creator: Common Account
Created: 4/4/17 9:29 AM
Modifier: Common Account
Modified: 3/10/18 11:26 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:10:48 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant